Att leva med plötsligt hjärtstopp

Så fungerar en hjärtstartare

En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt hjärtstopp.

Om hjärtstartare

Enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp ökar andelen räddade liv

”Vår forskning visar att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen HLR alls.”

Läs mer om studien

Plötsligt hjärtstopp