En hjärtinfarkt uppstår när det bildas en blodpropp i något av hjärtats kranskärl.

Ju snabbare man får diagnos och behandling vid hjärtinfarkt desto större är möjligheterna att minska skadan på hjärtmuskeln. Ring därför genast 112 och begär ambulans om du misstänker hjärtinfarkt.

Hjärt-LungPodden: Malena Ivarsson om samlivet vid hjärtsjukdom

Bland Sveriges drygt två miljoner hjärt-kärlsjuka finns det många tankar kring ämnet sex- och samlevnad. Vi bjöd in sexolog Malena Ivarsson för att prata om frågor och funderingar bland drabbade.

Lyssna på avsnittet
Kvinna som ler och påtar i trädgård.

Det gäller alla som drabbats av hjärtinfarkt

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Ge en gåva till forskningen