KOL - symtom och riskfaktorer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en långsamt förlöpande inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor.

Hur påverkar covid-19 dig med KOL?

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Hur ser kopplingen ut, och hur kan den motverkas? Just nu samlar vi in extra pengar till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen