Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en långsamt förlöpande inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor.

Illustration KOL

Frågor och svar om KOL

Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin på Karolinska Institutet i Stockholm svarar på frågor om KOL.

Vanlig frågor om KOL

Anders Blomberg vill förstå varför personer med KOL lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdom

Vi vet att den som har KOL även lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men vi vet inte varför. Detta är något som Anders Blomberg vill ta reda på.

Stöd forskningen