Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller impuls och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Läkare tittar på skärm

Ny forskning visar att AI kan identifiera personer med förmaksflimmer

Ungefär 300 000 personer lider av förmaksflimmer men mörkerantalet är stort eftersom det inte ger några symtom. Nu visar forskning att artificiell intelligens, AI, förutsäga om du kommer drabbas av förmaksflimmer som kan leda till stroke.

Läs mer om forskningen
Illustration av en hjärna

Om sambandet mellan förmaksflimmer och stroke

Professor Mårten Rosenqvist svarar på frågor om kopplingen mellan förmaksflimmer och stroke.

Frågor om förmaksflimmer

Det gäller alla med förmaksflimmer

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Ge en gåva till forskningen