Hjärtrytmrubbningar, förmaksflimmer, hjärtflimmer

Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller fortledning och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtrytmrubbningar.

Se målen för 11 sjukdomar

Hjärt-LungPodden 7 - Malena Ivarsson om samlivet vid hjärtsjukdom

Bland Sveriges drygt 2 miljoner hjärt-kärlsjuka finns det många tankar kring ämnet sex- och samlevnad. Hjärt-LungPodden bjöd in sexolog Malena Ivarsson för att prata om frågor och funderingar bland drabbade.

Lyssna på avsnittet