Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller impuls och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Om sambandet mellan förmaksflimmer och stroke

Professor Mårten Rosenqvist svarar på frågor om kopplingen mellan förmaksflimmer och stroke.

Frågor om förmaksflimmer

Det gäller alla med förmaksflimmer

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Ge en gåva till forskningen