Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller impulsfortledning och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Illustration av en hjärna

Om sambandet mellan förmaksflimmer och stroke

Professor Mårten Rosenqvist svarar på frågor om kopplingen mellan förmaksflimmer och stroke.

Frågor om förmaksflimmer
Läkemedel som återställer hjärtrytmen vid akut förmaksflimmer godkänt av EU-kommissionen

Det gäller alla med förmaksflimmer

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Ge en gåva till forskningen
Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.