Hjärtrytmrubbningar - symtom och riskfaktorer

Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller fortledning och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om hjärtrytmrubbningar.

Läs mer här

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtrytmrubbningar.

Se målen för 11 sjukdomar

Hjärt-LungPodden 7 - Malena Ivarsson om samlivet vid hjärtsjukdom

Bland Sveriges drygt 2 miljoner hjärt-kärlsjuka finns det många tankar kring ämnet sex- och samlevnad. Hjärt-LungPodden bjöd in sexolog Malena Ivarsson för att prata om frågor och funderingar bland drabbade.

Lyssna på avsnittet