Om sambandet mellan förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är en folksjukdom som ökar risken för stroke. Professor Mårten Rosenqvist svarar på frågor om kopplingen mellan förmaksflimmer och stroke.

Porträttbild av manlig forskare med stetoskop

Professor Mårten Rosenqvist har under många år beviljats forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden, bland annat för sina studier om hur man kan minska risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer.

Susanne Kronholm

Förmaksflimmer, det som i dagligt tal ofta kallas hjärtflimmer, är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning i den vuxna befolkningen. Förmaksflimmer innebär en ökad risk att drabbas av stroke. Flimmer ökar även risken för demens.

Som tur är har vi riktigt bra läkemedel som förebygger mellan 65 och 70 procent av strokefallen hos flimmerpatienter

‒ Som tur är har vi riktigt bra läkemedel som förebygger mellan 65 och 70 procent av strokefallen hos flimmerpatienter. Men då är det viktigt att man sköter sin medicinering, säger Mårten Rosenqvist, professor emeritus i kardiologi vid Karolinska institutet.

Ett bekymmer är att många har förmaksflimmer utan att veta om det. Mårten Rosenqvist har ägnat många års forskning åt att ta fram effektiva screeningmetoder som kan hitta dolda flimmer.

‒ Målet är att få till stånd nationell screening på primärvårdsnivå. Det är viktigt att vi hittar dessa flimmerpatienter, säger han.

Frågor och svar om förmaksflimmer och stroke

Vetenskaplig källa: Mårten Rosenqvist, professor emeritus vid Karolinska institute

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke
Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen
Illustration hjärta - hjärtrytmrubbningar

Om hjärtrytmrubbningar

Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller impuls och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier.

Lär dig mer om hjärtrytmrubbningar