Stroke - symtom och riskfaktorer

Stroke, eller slaganfall som det ibland kallades förr, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Hur påverkar covid-19 dig som drabbats av stroke?

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Hur ser kopplingen ut, och hur kan den motverkas? Just nu samlar vi in extra pengar till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen