Stroke, eller slaganfall som det ibland kallades förr, är en av våra folksjukdomar. Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Ikon stroke

Framsteg inom forskningen om stroke och TIA

De senaste decennierna har strokeforskningen gjort stora framsteg och dödligheten i sjukdomen minskat stadigt. Vi har, tack vare generösa gåvor från svenska folket, bidragit med finansiella medel till flera av forskningsprojekten som beskrivs här.

1970

Aspirin kan förebygga stroke

Den kanadensiske neurologen Henry Barnett visar i en studie att det vanliga febernedsättande medlet acetylsalicylsyra kan förebygga stroke.

1972

Datortomografi, även kallad skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Med hjälp av ett roterande röntgenrör avbildar datortomografi en patient i tre dimensioner, medan vanlig röntgen endast ger en tvådimensionell bild. Tekniken utvecklades av britten Godfrey Hounsfield, medan sydafrikanen Allan Cormack beskrev den bakomliggande teorin redan 1963. De båda delade 1979 års Nobelpris i medicin för den revolutionerande uppfinningen.

1990-tal

Fler överlever tack vare strokeenheter

Flera vetenskapliga studier visar att vård på särskilda strokeenheter förbättrar överlevnad och funktion hos strokedrabbade. På strokeenheter sköter specialutbildade team såväl akutvård och övervakning som utredning, samt inleder tidig rehabilitering av de drabbade.

Sittande kvinna med käpp
2003

Blodproppslösande behandling vid stroke

EU godkänner att blodproppslösande behandling, trombolys, sätts in vid stroke orsakad av propp. Inledningsvis fick behandlingen endast sättas in inom tre timmar från det att symtom uppstått, men numera är tiden förlängd till 4,5 timmar. Patienten måste först ha genomgått en datortomografiundersökning.

Jan Nilsson i vit läkarrock med handen på hjärtat
2010

Information om AKUT-testet spreds i en kampanj som Sveriges landsting och regioner drev 2011–2014. Enligt företrädare för kampanjen nåddes runt 80 procent av svenskarna av budskapet och andelen patienter som fick propplösande behandling vid stroke tack vare av kampanjen ökade med 30 procent.

Lär dig AKUT-testet

2021

Digitalt verktyg för bättre rehab

Svenska strokeforskare utvecklar ett digitalt verktyg, Rehabkompassen, som ska underlätta för vården att bedöma den enskilda patientens rehabiliteringsbehov.

Under 2022–2025 pågår en studie med fler än 1 100 strokedrabbade deltagare där hälften lottats till att använda Rehabkompassen inför uppföljningsbesöken i vården och hälften till sedvanlig rutin vid uppföljningen. Syftet med studien är att utvärdera effekten av Rehabkompassen med avseende på bland annat patienternas funktion, hälsotillstånd och livskvalitet.

Rehabkompassen

1972

Säker strokediagnos med datortomografi

Tack vare röntgenmetoden datortomografi blir det möjligt att se om en stroke orsakats av blodpropp eller av blödning. Därmed finns förutsättning för att ge rätt behandling till rätt patient.

1991

Låg dos acetylsalicylsyra räcker

Den svenska forskaren Bo Norrving publicerar en studie som visar att lågdos av acetylsalicylsyra minskar risken att återinsjukna efter stroke eller TIA. Tack vare att det räcker med en låg dos av det blodproppshämmande läkemedlet minskar risken för magblödningar hos patienterna.

Ett vattenglas med två piller på ett bord
1994

Kvalitetsregister för stroke startas

Kvalitetsregistret Riksstroke är världens första nationella kvalitetsregister för stroke. Kvalitetsregister gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på både nationell och regional nivå och bidrar till att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Dessutom utgör kvalitetsregistren viktiga underlag för forskning inom hälso- och sjukvård.

Riksstroke

2010

AKUT-testet lanseras

Vi lanserar AKUT-testet som ett hjälpmedel för att alla ska kunna känna igen en stroke. AKUT står för Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid och är den svenska varianten av det engelska FAST-testet (Face, Arm, Speech, Time). Vid hängande mungipa, svaghet i en arm eller sluddrigt tal ska man genast larma 112. Varje minut är dyrbar.

2015

Trombektomi effektiv behandling vid stroke

Flera vetenskapliga studier visar att mekanisk borttagande av stora blodproppar i hjärnans kärl med ett instrument, så kallad trombektomi, är mycket effektivt och minskar risken för både död och svår funktionsnedsättning. 2021–2022 behandlades drygt 8 procent av de patienter som hade en stroke orsakad av blodpropp med trombektomi i Sverige.

Trombektomi
Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna

Fler genombrott behövs!

Tillsammans kan vi fortsätta att minska lidande orsakat av stroke. Ge din gåva till forskningen idag.

Ditt mobilnummer

1970

Aspirin kan förebygga stroke

Den kanadensiske neurologen Henry Barnett visar i en studie att det vanliga febernedsättande medlet acetylsalicylsyra kan förebygga stroke.

1972

Säker strokediagnos med datortomografi

Tack vare röntgenmetoden datortomografi blir det möjligt att se om en stroke orsakats av blodpropp eller av blödning. Därmed finns förutsättning för att ge rätt behandling till rätt patient.

1972

Datortomografi, även kallad skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Med hjälp av ett roterande röntgenrör avbildar datortomografi en patient i tre dimensioner, medan vanlig röntgen endast ger en tvådimensionell bild. Tekniken utvecklades av britten Godfrey Hounsfield, medan sydafrikanen Allan Cormack beskrev den bakomliggande teorin redan 1963. De båda delade 1979 års Nobelpris i medicin för den revolutionerande uppfinningen.

1991

Låg dos acetylsalicylsyra räcker

Den svenska forskaren Bo Norrving publicerar en studie som visar att lågdos av acetylsalicylsyra minskar risken att återinsjukna efter stroke eller TIA. Tack vare att det räcker med en låg dos av det blodproppshämmande läkemedlet minskar risken för magblödningar hos patienterna.

Ett vattenglas med två piller på ett bord
1990-tal

Fler överlever tack vare strokeenheter

Flera vetenskapliga studier visar att vård på särskilda strokeenheter förbättrar överlevnad och funktion hos strokedrabbade. På strokeenheter sköter specialutbildade team såväl akutvård och övervakning som utredning, samt inleder tidig rehabilitering av de drabbade.

Sittande kvinna med käpp
1994

Kvalitetsregister för stroke startas

Kvalitetsregistret Riksstroke är världens första nationella kvalitetsregister för stroke. Kvalitetsregister gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på både nationell och regional nivå och bidrar till att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Dessutom utgör kvalitetsregistren viktiga underlag för forskning inom hälso- och sjukvård.

Riksstroke

2003

Blodproppslösande behandling vid stroke

EU godkänner att blodproppslösande behandling, trombolys, sätts in vid stroke orsakad av propp. Inledningsvis fick behandlingen endast sättas in inom tre timmar från det att symtom uppstått, men numera är tiden förlängd till 4,5 timmar. Patienten måste först ha genomgått en datortomografiundersökning.

Jan Nilsson i vit läkarrock med handen på hjärtat
2010

AKUT-testet lanseras

Vi lanserar AKUT-testet som ett hjälpmedel för att alla ska kunna känna igen en stroke. AKUT står för Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid och är den svenska varianten av det engelska FAST-testet (Face, Arm, Speech, Time). Vid hängande mungipa, svaghet i en arm eller sluddrigt tal ska man genast larma 112. Varje minut är dyrbar.

2010

Information om AKUT-testet spreds i en kampanj som Sveriges landsting och regioner drev 2011–2014. Enligt företrädare för kampanjen nåddes runt 80 procent av svenskarna av budskapet och andelen patienter som fick propplösande behandling vid stroke tack vare av kampanjen ökade med 30 procent.

Lär dig AKUT-testet

2015

Trombektomi effektiv behandling vid stroke

Flera vetenskapliga studier visar att mekanisk borttagande av stora blodproppar i hjärnans kärl med ett instrument, så kallad trombektomi, är mycket effektivt och minskar risken för både död och svår funktionsnedsättning. 2021–2022 behandlades drygt 8 procent av de patienter som hade en stroke orsakad av blodpropp med trombektomi i Sverige.

Trombektomi
2021

Digitalt verktyg för bättre rehab

Svenska strokeforskare utvecklar ett digitalt verktyg, Rehabkompassen, som ska underlätta för vården att bedöma den enskilda patientens rehabiliteringsbehov.

Under 2022–2025 pågår en studie med fler än 1 100 strokedrabbade deltagare där hälften lottats till att använda Rehabkompassen inför uppföljningsbesöken i vården och hälften till sedvanlig rutin vid uppföljningen. Syftet med studien är att utvärdera effekten av Rehabkompassen med avseende på bland annat patienternas funktion, hälsotillstånd och livskvalitet.

Rehabkompassen

Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna

Fler genombrott behövs!

Tillsammans kan vi fortsätta att minska lidande orsakat av stroke. Ge din gåva till forskningen idag.

Ditt mobilnummer

Omslag sHjärt-Lungfondens skrift om stroke

En skrift om stroke och TIA

Vi arbetar för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat. Läs mer om de behandlingar som finns, livet efter en stroke och om strokeforskningen.

Ladda ner skriften [PDF]