Stroke - symtom och riskfaktorer

Stroke, eller slaganfall som det ibland kallades förr, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av stroke.

Se målen för 11 sjukdomar

Hjärt-LungPodden - avsnitt 1 STROKE

I avsnittet berättar Maja, gravid i sjätte månaden, om när hon helt oväntat får en stroke. Hur vanligt är det att unga drabbas? Stroke orsakas av en propp eller ett brustet kärl i hjärnan. En av landets främsta forskare inom området ger sin bild av stroke.

Lyssna på avsnittet