Att vara anhörig eller närstående

Stöd till dig med en hjärt-, kärl eller lungsjuk närstående.

När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du, och ofta dyker det upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Råd till dig som är närstående

Som närstående eller närståendevårdare kan du bli ledsen, nedstämd och känna dig stressad. Det är starka men vanliga reaktioner.

  • Ställ frågor och skaffa information från läkare och annan vårdpersonal.

  • Du som närstående eller närståendevårdare ska alltid ingå som en fullvärdig medlem i teamet runt den som är drabbad av sjukdom.

  • Var beredd på att du som närstående kan få en delvis ny roll i relationen till den som är sjuk.

  • Du är viktig för den som är sjuk, både som stöd och som praktisk hjälp

Nära och kära

Med närstående menas de personer som är mest betydelsefulla i en individs innersta sociala nätverk, en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Det är en självvald grupp av människor eller en särskild person.

De anhöriga spelar en viktig roll som känslomässigt stöd. Socialnämnden kan erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Anhörig person med sin närstående som sitter i rullstol

Artiklar om att vara närstående eller anhörig

Ta del av andras berättelser ur livet och forskningsnyheter om hur det är att vara anhörig eller närstående.

Ta mig dit
Två kvinnor tar en selfie

Starta en insamling som närstående

Har någon i din närhet drabbats av sjukdom kan det kännas bra att göra något konkret för framtiden. Starta en egen insamling – den hjälper forskningen framåt så att fler kan få längre och friskare liv.

Kom igång
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla