Effektrapporten 2019

Effektrapporten 2019 är sammanställd till givare och en intresserad allmänhet. Men naturligtvis också till press och branschorganisationen GIVA Sverige.