Rapporten redovisar effekten av våra forskningssatsningar både på lång och kort sikt.

Effektrapporten riktar sig till Hjärt-Lungfondens givare och en intresserad allmänhet. Men naturligtvis också till press och branschorganisationen GIVA Sverige.

Ikon med hjärta.

Svensk Insamlingskontroll granskar verksamheten

  • Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som granskar att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto i Sverige.

  • Enligt dem får kostnaderna för insamling och administration inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För 2022 uppgår detta nyckeltal till 19 procent.

Tryggt givande logotyp

Tryggt givande

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, och innebär att vi uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.

Läs mer om Tryggt givande