Effektrapporten 2021

Effektrapporten 2021 är sammanställd till givare och en intresserad allmänhet. Men naturligtvis också till press och branschorganisationen GIVA Sverige.