Rapporten redovisar effekten av våra forskningssatsningar både på lång och kort sikt.

Effektrapporten riktar sig till Hjärt-Lungfondens givare och en intresserad allmänhet. Men naturligtvis också till press och branschorganisationen GIVA Sverige.