Effektrapporten 2020

Effektrapporten 2020 är sammanställd till givare och en intresserad allmänhet. Men naturligtvis också till press och branschorganisationen GIVA Sverige.