hlf-logo

Beställ material

Här hittar du informationsmaterial i form av trycksaker och andra produkter som du kan beställa från oss. Vissa trycksaker finns för nedladdning (pdf) och andra kan du beställa kostnadsfritt.

Sjukhus, vårdcentraler och övriga vårdinrättningar får max beställa 100 stycken skrifter av respektive skrift. Privatpersoner får beställa max 10 stycken per skrift.

Kontakta oss gärna via info@hjart-lungfonden.se om du har några frågor.

Välj produkter...

  • Skrift om blodtrycket

   Högt blodtryck är en folksjukdom med cirka 1,8 miljoner drabbade. Många är inte medvetna om sitt blodtryck eftersom ett måttligt förhöjt tryck ofta inte ger några tydliga symptom. I den här skriften lär du dig mer om riskerna med högt blodtryck. Ladda ner som PDF
  • Faktablad om högt blodtryck

   I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen högt blodtryck. Ett högt blodtryck är en betydande riskfaktor för flera av hjärt-kärlsjukdomarna. Läs vårt faktablad om symptom, riskfaktorer och behandling.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Så fungerar hjärtat

   Illustration över hjärtat som visar hur det fungerar. Affischen är i storleken 70 x 100 cm. Affischen är kostnadsfri.Ladda ner som PDF
  • AKUT-testet

   AKUT-testet – Så känner du igen stroke. Kostnadsfri affisch i storlek 70 x 100 cm. Ladda ner som PDF
  • HLR-instruktioner

   Hjärt-lungräddning vid plötsligt hjärtstopp om en vuxen drabbas. Kostnadsfri affisch i storlek 70 x 100 cm. Ladda ner som PDF
  • Matpyramiden

   Matpyramiden visar innehåll och ungefärlig fördelning i ett hälsosamt matmönster. Affischen är i storleken 70 x 100 cm. Affischen är kostnadsfri.Ladda ner som PDF
  • Rörelsepyramiden

   Rörelsepyramiden visar innehåll och ungefärlig fördelning i ett hälsosamt rörelsemönster. Affischen är i storleken 70 x 100 cm. Affischen är kostnadsfri.Ladda ner som PDF
  • Skrift om aortasjukdomar

   Aortaaneurysm och aortadissektion är två potentiellt livshotande tillstånd som uppstår i kroppens största blodkärl aortan, som även benämns stora kroppspulsådern.Ladda ner som PDF
  • Skrift om astma

   Cirka 800 000 personer i Sverige lider av astma. Idag har 5-10 procent av Sveriges sjuåringar astma och bland vuxna är det 10 procent. Forskningen arbetar för att svara på vem som får astma och varför.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om astma

   Astma är en kronisk sjukdom där luftrörens slemhinnor är extra känsliga för olika former av retning. Ca 10 % av Sveriges befolkning har astma.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om barnhjärta

   Varje år föds cirka 2 000 barn med hjärtfel i Sverige. Forskningen har gått framåt och idag överlever 97 % av alla barn med medfött hjärtfel.Ladda ner som PDF
  • Skrift om blodfetter

   Bakom varje hjärtinfarkt och många fall av stroke finns ateroskleros, åderförfettning. Blodfetter lagras i kärlväggarna som blir allt trängre, tills blodet inte längre kommer fram. Här kan du läsa mer om symptom och diagnos, riskfaktorer och behandling.Ladda ner som PDF
  • Skrift om blodtrycket

   Högt blodtryck är en folksjukdom med cirka 1,8 miljoner drabbade. Många är inte medvetna om sitt blodtryck eftersom ett måttligt förhöjt tryck ofta inte ger några tydliga symptom. I den här skriften lär du dig mer om riskerna med högt blodtryck. Ladda ner som PDF
  • Faktablad om högt blodtryck

   I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen högt blodtryck. Ett högt blodtryck är en betydande riskfaktor för flera av hjärt-kärlsjukdomarna. Läs vårt faktablad om symptom, riskfaktorer och behandling.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Skrift om diabetes

   Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och begreppet innefattar flera olika typer av diabetes. Antalet personer med diabetes växer och sjukdomen går ned i åldrarna.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om diabetes

   Cirka 500 000 personer i Sverige har diabetes. Här hittar du grundläggande fakta om diabetes.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtinfarkt

   I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om hjärtinfarkt

   Vid hjärtinfarkt har det bildats en förträngning i något av hjärtats kärl. Här hittar du grundläggande fakta om hjärtinfarkt.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtklaffsjukdom

   Klaffel kan drabba människor i alla åldrar. Från de allra minsta som föds med klaffel, till den som drabbas av en hjärtinfarkt mitt i livet. När en av hjärtklaffarna är påverkad av sjukdom eller skada måste hjärtat arbeta hårdare och riskerar att överbelastas.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtrytmrubbningar

   Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för de tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer en normal rytm. Förmaksflimmer är det som drabbar allra flest. Cirka 400 000 individer har förmaksflimmer i Sverige, men mörkertalet är stort. Risken för att drabbas ökar med stigande ålder.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtsvikt

   I Sverige har cirka 250 000 personer kronisk hjärtsvikt som kräver livslång behandling. Det är mycket allvarligt och är en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen. Överlevnaden har förbättrats drastiskt de senaste 10-15 åren, mycket tack vare forskningen.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om hjärttransplantation

   Omkring 1 300 personer i Sverige har genomgått en hjärttransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad om KOL

   Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 människor vara drabbade. Läs vårt faktablad om KOL.Ladda ner som PDF
  • Skrift om KOL

   KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom - är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL.Ladda ner som PDF
  • Skrift om kärlkramp

   Omkring 190 000 personer lider av kärlkramp i Sverige. Orsaken till kärlkramp är åderförfettning i hjärtats kranskärl. Intensiv forskning bedrivs om mekanismerna bakom åderförfettning och om generna och miljöns betydelse.Ladda ner som PDF
  • Skrift om Lungfibros

   Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna. Ladda ner som PDF
  • Faktablad om lungtransplantation

   Omkring 1 000 personer i Sverige har genomgått en lungtransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Skrift om mat och rörelse

   Hälsoråd på vetenskaplig grund. En skrift om mat och rörelse för ett friskare liv.Ladda ner som PDF
  • Faktablad för närstående

   När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du. Det här faktabladet är riktad till dig som har en närstående som drabbats.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad om plötslig hjärtstopp

   Plötsligt hjärtstopp drabbar varje år cirka 10 000 personer och innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt och oväntat upphör. Läs vårt faktablad om hjärtstopp.Ladda ner som PDF
  • Skrift om plötsligt hjärtstopp

   Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlever endast ca 600. Läs om vilka faktorer som kan leda till ett hjärtstopp, om den livsavgörande hjärt-lungräddningen, behandlingen på sjukhus och livet efteråt.Ladda ner som PDF
  • Skrift om sarkoidos

   Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar patientens lungor.Ladda ner som PDF
  • Skrift om stress

   Stress är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar obalans i kroppen och gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Hjärt-Lungfonden vill sprida kunskap om stress och dess negativa påverkan på både kropp och själ.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om stroke

   Stroke är det tillstånd som uppstår när hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist. Omkring 26 000 personer drabbas varje år. Läs vårt faktablad om stroke.Ladda ner som PDF
  • Skrift om stroke

   Stroke drabbar varje år cirka 26 000 personer i Sverige. Orsaken är antingen en blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller ett brustet blodkärl (hjärnblödning). Ytterligare 10 000 personer drabbas av ett varningstillstånd för stroke, som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack) Läs mer om de behandlingar som finns, livet efter en stroke och om strokeforskningen.Ladda ner som PDF
  • Skrift om sömnapné

   Att snarkning kan vara symptom på ett betydligt allvarligare tillstånd som beror på andningsuppehåll, är det få som känner till − trots att det är en stor folksjukdom. Den kallas sömnapnésyndrom. I Sverige utreds cirka 30 000 personer per år för sömnapné.Ladda ner som PDF
  • Fakta om tobak och nikotin

   Tobak är den enskilt farligaste riskfaktorn för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om tuberkulos

   Tuberkulos (tbc) är världens mest spridda infektionssjukdom. Varje år drabbas drygt 300 personer i Sverige av tuberkulos.Ladda ner som PDF
  • Friskt liv – Så påverkar mat och rörelse din hälsa

   Forskning visar att bra mat och rörelse varje dag gör att vi är friskare och lever längre. Forskningen visar också att även små förändringar kan göra stor skillnad. I skriften kan du läsa om hur du kan påverka din hälsa genom att äta bra och röra på dig.Ladda ner som PDF
  • A Healthy Life – How food and physical activity affect your health

   Research shows that good food and exercise every day make us healthier and live longer. The research also shows that even small changes can make a big difference. In this writing, you can read about how you can influence your health by eating well and exercising.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Preventionsrapporten 2024

   På Världshälsodagen den 7 april 2024 lanserade vi den första upplagan av Preventionsrapporten med bland annat ny forskning som visar på vilket sätt hälsosamma levnadsvanor stärker hjärt-kärlhälsan. Samtidigt lever fler än en av fem svenskar med hjärt-kärlsjukdom, som är Sveriges största dödsorsak. Preventionsrapporten beskriver de fyra områdena matvanor, fysisk aktivitet, tobaks- och nikotinprodukter samt luftföroreningar ur vetenskapligt och samhällspolitiskt perspektiv.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • 120 år i kampen mot våra största folksjukdomar

   2024 fyller Hjärt-Lungfonden 120 år. I vår jubileumsskrift får du följa med på Nationalföreningen mot Tuberkulos och sedermera Hjärt-Lungfondens långa resa mot en bättre folkhälsa. Läs om livet på sanatorierna i ödemarken, uppfostrande hälsokampanjer, folkhälsoarbetets eldsjälar och skumpande skärmbildsbussar. Vi berättar också om de livräddande medicinska genombrott som skett längs vägen – tack vare forskningen.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • SCAPIS-Rapporten 2022-2023

   I SCAPIS-Rapporten berättar vi, som är huvudfinansiär, om befolkningsstudien SCAPIS. Inom ramen för studien har 30 000 svenskar genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor. Allt insamlat material från undersökningarna har samlats i en nationell forskningsbank som ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott som kan hitta och stoppa sjukdom i tid. I rapporten kan du läsa mer om SCAPIS och studiens målsättningar, SCAPIS 2, om ny forskning och nya forskningsresultat under 2022 -2023.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Forskning för framtiden

   Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare har fyllt tio år. I denna rapport från Hjärt-Lungfonden berättar de tio första anslagstagarna om sina projekt och resultat. Och Prinsen själv berättar varför forskningen ligger honom så varmt om hjärtat.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Forskning i världsklass

   Femton forskargrupper har sedan starten 2008 fått Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor. I denna rapport har vi låtit samtliga anslagstagare sedan starten berätta om projekten och hur de utvecklats. Du möter också patienter som kan hjälpas av forskningen, och du kan ta del av historiken bakom det unika anslaget som nominellt är större än Nobelpriset.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • SCAPIS-rapporten 2021

   Nu är den första SCAPIS-rapporten här. I den berättar vi, som är huvudfinansiär, om studien där 30 000 svenskar har genomgått hälsoundersökningar med särskilt fokus på hjärta- och lungor. I rapporten kan du ta del av vad som har hänt under 2021, antalet ansökningar och vilka publikationer som har publicerats men också om vad SCAPIS är och vad studiens mål är.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Hjärta och lunga i siffror 2022

   Idag lever rekordmånga människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. För några år sedan meddelade Socialstyrelsen att antalet drabbade för första gången passerat två miljoner. Rapporten ”Hjärta och lunga i siffror 2022” fokuserar särskilt på hjärtinfarkt och stroke – nästa år står lungsjukdomarna på tur.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Covid-rapporten 2021

   Vår kraftsamling mot covid-19 är en rapport över alla forskningsprojekt om covid-19 som vi stöder och de resultat som de bidragit med hittills.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Hjärtrapporten 2019

   Idag lever rekordmånga människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. I vintras meddelade Socialstyrelsen att antalet drabbade för första gången har passerat två miljoner.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Hjärtrapporten 2017

   Allt färre dör av hjärt-kärlsjukdom men vår livsstil gör att allt fler lever med allvarliga riskfaktorer för att insjukna.Ladda ner som PDF
  • Lungrapporten 2019

   Lungrapporten ger en bred bild av lungfrågan i Sverige och lyfter en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Lungrapporten 2019, sammanfattning

   Här summeras det viktigaste från 2019 års Lungrapport, som belyser lungfrågan i Sverige och en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Lungrapporten 2017

   Lungrapporten ger en bred bild av lungfrågan i Sverige och lyfter en rad viktiga utmaniar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 - 2024

   Dans och träning har visat vägen mot en bättre hälsa för Jannice, 61, som lever med svår astma. I nummer 1/24 möter du också Mårten Johansson som är halvsidesförlamad efter en svår stroke. Han har trotsat oddsen och arbetar som lavinguide i Åre.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 - 2023

   Toste, 7, har fått nya lungor. Det var enda möjligheten för honom att leva vidare. I Forskning för hälsa nr 4/23 möter du både honom och docent Karin Tran-Lundmark, som genom sin forskning försöker hitta nya sätt att behandla Tostes sjukdom, pulmonell arteriell hypertension (PAH).
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 - 2023

   I nummer 3/23 träffar du Päivi, 58, som lever med den gåtfulla lungsjukdomen sarkoidos. Vi samtalar med forskarna Peder Olofsson, som nyligen tog emot med Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag, och Xiaolei Hu som vill underlätta vägen tillbaka för personer som drabbats av stroke.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 - 2023

   I nummer 2/23 besöker vi Albin, 14, som är född med hjärtat på höger sida och bara en lunga. Vi skriver om luftföroreningarnas påverkan på hjärta och lunga, och du kan läsa om den återundersökning som nu planeras inom ramen för befolkningsstudien SCAPIS.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 - 2023

   I nummer 1/23 möter du treåriga Wega som föddes med ett hål i skiljeväggen mellan hjärtats kamrar. Vi berättar också om den rekordstora utdelningen av nära 359 miljoner kronor till den livräddande forskningen under 2022.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 - 2022

   I nummer 4/22 möter du Lars Wallentin, den svenska hjärt-kärlforskningens lågmälda superstjärna. Och Caroline af Ugglas som samlar pengar till forskningen med hjälp av färgstarka målningar med clowntema.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 - 2022

   I nummer 3/22 fokuserar vi på postcovid – du får möta Immi och Jonas som fått sina liv försvårade med minnesproblem, orkeslöshet och hjärndimma. Sofia Åhman, som under pandemin blev hela Sveriges träningskompis med sitt program Hemmagympa med Sofia, tipsar om hur man tränar bäst utomhus.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 - 2022

   I nummer 2/22 möter du Elton, 12, som fick sin första pacemaker när han bara var tre månader. Hjärt-Lungfondens forskningschef Mira Ernkvist berättar om nya anslagssatsningar och ett nytt mentorsprogram.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 - 2022

   I detta nummer möter du Ronny, som fick en svår hjärtinfarkt men räddades till livet av en rådig sjuksköterska. Fondens nya forskningsrådsordförande, professor John Pernow, berättar om sina tankar kring uppdraget.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 - 2021

   I detta nummer kan du bland annat läsa om att fyra av tio i övre medelåldern har plack i kärlen och om hur stressen kring julhelgen ökar risken för hjärtinfarkt.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 - 2021

   I detta nummer kan du bland annat läsa om Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2021: Träning och stamceller ger hopp för lungpatienter, och om den covid-19-rapport som vi släppte i våras.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 - 2021

   En hyllning till forskningen som gett oss genombrotten. På sid 6–7 finns en överblick över hjärt- och lungforskningens stora milstolpar de senaste 100 åren, genombrott som vi aldrig får glömma.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 - 2021

   Två mammor. Två barn födda med två veckors mellanrum, båda med medfödda hjärtfel. I dag lever Lova med pacemaker och en mekanisk hjärtklaff. Tim vilar på kyrkogården i Valbo.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 - 2020

   Trots försiktighet, isolering och noggrann handtvätt hände det som inte fick hända. Christer Östman, 55 år, fick diagnosen covid-19 i mitten av maj. Efter 29 dagar i respirator vaknade han upp till nya svåra utmaningar.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 - 2020

   Lasse Åberg, 80, är inte bara folkkär skådespelare, filmskapare, formgivare, konstnär och samlare av Walt Disney-prylar. Han är också hjärtpatient.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 - 2020

   Anneli och Harry Sillfors blev föräldrar tidigt och sonen Oliver föddes med hjärtfel. Innan han hade fyllt sex år dog han efter en operation som skulle ha räddat hans liv.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 2020

   Under en cykelsemester på Bornholm drabbades Stefan Jutterdal av hjärtstopp på en enslig väg. Tack vare sina kunskaper i hjärt-lungräddning räddade hustrun Annmargreth hans liv.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 2019

   Lennart Pettersson är full av livslust. Han spelar gärna golf och umgås med barnbarnen. Men kärlkrampen i benen hindrar honom från att vara fullt så aktiv som han skulle vilja.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 2019

   Många svenskar lever med högt blodtryck. Läs om vad du själv kan göra för att förebygga risken att drabbas, och vad forskarna försöker lösa.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 2019

   I det här numret har vi bland annat intervjuat professor Gunilla Westergren-Thorsson som vill förbättra livskvaliteten för alla dem som drabbats av olika typer av lungsjukdomar och allergier.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 2019

   Ebbe föddes med enkammarhjärta och har två och ett halvt år gammal precis opererats för tredje gången.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 2018

   I nummer 4 möter vi Ove och Ann-Marie som berättar om sitt framgångsrecept för ett friskt och aktivt åldrande.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 2018

   Läs om Pia som berättar om hur livet vände efter att hon fick diagnosen förmaksflimmer.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 2018

   Från en dödsdom till EM-mästare i simning. Läs om Pers fantastiska resa tillbaka till livet.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 2018

   57-åriga Fairouz led av allvarlig hjärtsvikt och fick ett helt nytt liv efter en hjärttransplantation.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Jubileumsnummer

   Tema: Jubileumsnummer med andledning av av Hjärt-Lungfonden firar 110 år. Läs om vår historia och viktiga milstolpar för hjärt- och lungforskningen
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Testamentshandledning

   Vi har tagit fram en testamentshandledning som stöd vid upprättandet av ett testamente. Vi skickar hem handledningen till dig kostnadsfritt. Observera att du inte kan beställa mer än en handledning åt gången.
  • Begravningsguiden

   Hjärt-Lungfondens guide för begravning ger dig goda råd i en svår stund.Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2024

   Effektrapporten summerar den samlade effekten av Hjärt-Lungfondens verksamhet.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2023

   Effektrapporten summerar den samlade effekten av Hjärt-Lungfondens verksamhet.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2022

   Tack vare er alla kunde vi under 2022 dela ut inte mindre är 359 miljoner kronor till forskning om hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna. Det är en ny rekordnivå – trots en turbulent omvärld med kraftig inflation och prishöjningar på det mesta. Läs vår verksamhetsberättelse för året 2022.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2022

   Effektrapporten summerar den samlade effekten av Hjärt-Lungfondens verksamhet.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2021

   2021 blev året då vidden av covid-pandemin stod klar för oss alla. Här kan du läsa om vår verksamhet under året.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2021

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2020

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2020.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2020

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2019

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2019

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2018

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2018.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2017

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2017.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2016

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet 2016.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF

Jag beställer som...

Leveransadress

Kontaktuppgifter