Här kan du beställa informationsmaterial i form av sjukdomsskrifter, rapporter, affischer och övriga trycksaker från oss. Vissa trycksaker finns för nedladdning (PDF) och andra kan du beställa kostnadsfritt.

Sjukhus, vårdcentraler och övriga vårdinrättningar får beställa max 100 stycken av respektive trycksak och privatpersoner får beställa max tio stycken. För affischer gäller max tre stycken.

1. Mottagare

Mottagare

2. Produkter

    3. Kontaktuppgifter

    4. Bekräfta beställning