Beställ trycksaker

hlf-logo

Beställ material

Här hittar du de trycksaker och övriga produkter som du kan beställa från oss. Vissa trycksaker finns för nedladdning (pdf) och andra kan du beställa hem kostnadsfritt. Vänligen notera att under helgerna kan leveranstiderna för beställt material vara något längre. Kontakta oss gärna via info@hjart-lungfonden.se om du har några frågor.

Välj produkter...

  • Matpyramiden

   Matpyramiden visar innehåll och ungefärlig fördelning i ett hälsosamt matmönster. Affischen är i storleken 70 x 100 cm. Affischen är kostnadsfri.
  • Rörelsepyramiden

   Rörelsepyramiden visar innehåll och ungefärlig fördelning i ett hälsosamt rörelsemönster. Affischen är i storleken 70 x 100 cm. Affischen är kostnadsfri.
  • HLR-instruktioner

   Hjärt-lungräddning vid plötsligt hjärtstopp om en vuxen drabbas. Kostnadsfri affisch i storlek 70 x 100 cm.
  • HLR-instruktioner A3

   Hjärt-lungräddning vid plötsligt hjärtstopp om en vuxen drabbas. Utskriftsvänlig pdf i A3-format.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Skrift om aortasjukdomar

   Aortaaneurysm och aortadissektion är två potentiellt livshotande tillstånd som uppstår i kroppens största blodkärl aortan, som även benämns stora kroppspulsådern.Ladda ner som PDF
  • Skrift om astma

   Cirka 800 000 personer i Sverige lider av astma. Idag har 5-10 procent av Sveriges sjuåringar astma och bland vuxna är det 10 procent. Forskningen arbetar för att svara på vem som får astma och varför.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om astma

   Astma är en kronisk sjukdom där luftrörens slemhinnor är extra känsliga för olika former av retning. Ca 10 % av Sveriges befolkning har astma.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om barnhjärta

   Varje år föds cirka 2 000 barn med hjärtfel i Sverige. Forskningen har gått framåt och idag överlever 97 % av alla barn med medfött hjärtfel.Ladda ner som PDF
  • Skrift om blodtrycket

   Högt blodtryck är en folksjukdom med cirka 1,8 miljoner drabbade. Många är inte medvetna om sitt blodtryck eftersom ett måttligt förhöjt tryck ofta inte ger några tydliga symptom. I den här skriften lär du dig mer om riskerna med högt blodtryck. Ladda ner som PDF
  • Faktablad om högt blodtryck

   I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen högt blodtryck. Ett högt blodtryck är en betydande riskfaktor för flera av hjärt-kärlsjukdomarna. Läs vårt faktablad om symptom, riskfaktorer och behandling. Ladda ner som PDF
  • Skrift om diabetes

   Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och begreppet innefattar flera olika typer av diabetes. Antalet personer med diabetes växer och sjukdomen går ned i åldrarna.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om diabetes

   Cirka 500 000 personer i Sverige har diabetes. Här hittar du grundläggande fakta om diabetes.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtinfarkt

   I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om hjärtinfarkt

   Vid hjärtinfarkt har det bildats en förträngning i något av hjärtats kärl. Här hittar du grundläggande fakta om hjärtinfarkt.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtklaffsjukdom

   Klaffel kan drabba människor i alla åldrar. Från de allra minsta som föds med klaffel, till den som drabbas av en hjärtinfarkt mitt i livet. När en av hjärtklaffarna är påverkad av sjukdom eller skada måste hjärtat arbeta hårdare och riskerar att överbelastas.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtrytmrubbningar

   Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för de tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer en normal rytm. Förmaksflimmer är det som drabbar allra flest. Cirka 370 000 svenskar lider av förmaksflimmer.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtsvikt

   I Sverige har cirka 250 000 personer kronisk hjärtsvikt som kräver livslång behandling. Det är mycket allvarligt och är en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen. Överlevnaden har förbättrats drastiskt de senaste 10-15 åren, mycket tack vare forskningen.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om hjärttransplantation

   Omkring 1 100 personer i Sverige har genomgått en hjärttransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad om KOL

   Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 människor vara drabbade. Läs vårt faktablad om KOL.Ladda ner som PDF
  • Skrift om KOL

   KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom - är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL.Ladda ner som PDF
  • Skrift om Kolesterol

   Bakom varje hjärtinfarkt och många fall av stroke finns ateroskleros, åderförfettning. Blodfetter lagras i kärlväggarna som blir allt trängre, tills blodet inte längre kommer fram. Här kan du läsa mer om symptom och diagnos, riskfaktorer och behandling.Ladda ner som PDF
  • Skrift om kärlkramp

   Omkring 190 000 personer lider av kärlkramp i Sverige. Orsaken till kärlkramp är åderförfettning i hjärtats kranskärl. Intensiv forskning bedrivs om mekanismerna bakom åderförfettning och om generna och miljöns betydelse.Ladda ner som PDF
  • Skrift om Lungfibros

   Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna. Ladda ner som PDF
  • Faktablad om lungtransplantation

   Omkring 1 000 personer i Sverige har genomgått en lungtransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Skrift om mat och rörelse

   Hälsoråd på vetenskaplig grund. En skrift om mat och rörelse för ett friskare liv.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad för närstående

   När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du. Det här faktabladet är riktad till dig som har en närstående som drabbats.Ladda ner som PDF
  • Skrift om plötsligt hjärtstopp

   Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlever endast ca 600. Läs om vilka faktorer som kan leda till ett hjärtstopp, om den livsavgörande hjärt-lungräddningen, behandlingen på sjukhus och livet efteråt.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om plötslig hjärtstopp

   Plötsligt hjärtstopp drabbar varje år cirka 10 000 personer och innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt och oväntat upphör. Läs vårt faktablad om hjärtstopp.Ladda ner som PDF
  • Skrift om sarkoidos

   Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar patientens lungor.Ladda ner som PDF
  • Skrift om stress

   Stress är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar obalans i kroppen och gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Hjärt-Lungfonden vill sprida kunskap om stress och dess negativa påverkan på både kropp och själ.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om stroke

   Stroke är det tillstånd som uppstår när hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist. Omkring 26 000 personer drabbas varje år. Läs vårt faktablad om stroke.Ladda ner som PDF
  • Skrift om stroke

   Stroke drabbar varje år cirka 26 000 personer i Sverige. Orsaken är antingen en blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller ett brustet blodkärl (hjärnblödning). Ytterligare 10 000 personer drabbas av ett varningstillstånd för stroke, som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack) Läs mer om de behandlingar som finns, livet efter en stroke och om strokeforskningen.Ladda ner som PDF
  • Skrift om sömnapné

   Att snarkning kan vara symptom på ett betydligt allvarligare tillstånd som beror på andningsuppehåll, är det få som känner till − trots att det är en stor folksjukdom. Den kallas sömnapnésyndrom. I Sverige utreds cirka 30 000 personer per år för sömnapné.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om tobak

   Tobak är den enskilt farligaste riskfaktorn för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om tuberkulos

   Tuberkulos (tbc) är världens mest spridda infektionssjukdom. I Sverige drabbas omkring 700 personer årligen.Ladda ner som PDF
  • Covid-rapporten 2021

   Vår kraftsamling mot covid-19 är en rapport över alla forskningsprojekt om covid-19 som vi stöder och de resultat som de bidragit med hittills.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Hjärtrapporten 2019

   Idag lever rekordmånga människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. I vintras meddelade Socialstyrelsen att antalet drabbade för första gången har passerat två miljoner.Ladda ner som PDF
  • Hjärtrapporten 2017

   Allt färre dör av hjärt-kärlsjukdom men vår livsstil gör att allt fler lever med allvarliga riskfaktorer för att insjukna.Ladda ner som PDF
  • Lungrapporten 2019

   Lungrapporten ger en bred bild av lungfrågan i Sverige och lyfter en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Lungrapporten 2019, sammanfattning

   Här summeras det viktigaste från 2019 års Lungrapport, som belyser lungfrågan i Sverige och en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Lungrapporten 2017

   Lungrapporten ger en bred bild av lungfrågan i Sverige och lyfter en rad viktiga utmaniar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 - 2021

   I detta nummer kan du bland annat läsa om att fyra av tio i övre medelåldern har plack i kärlen och om hur stressen kring julhelgen ökar risken för hjärtinfarkt.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 - 2021

   I detta nummer kan du bland annat läsa om Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2021: Träning och stamceller ger hopp för lungpatienter, och om den covid-19-rapport som vi släppte i våras.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 - 2021

   En hyllning till forskningen som gett oss genombrotten. På sid 6–7 finns en överblick över hjärt- och lungforskningens stora milstolpar de senaste 100 åren, genombrott som vi aldrig får glömma.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 - 2021

   Två mammor. Två barn födda med två veckors mellanrum, båda med medfödda hjärtfel. I dag lever Lova med pacemaker och en mekanisk hjärtklaff. Tim vilar på kyrkogården i Valbo.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 - 2020

   Trots försiktighet, isolering och noggrann handtvätt hände det som inte fick hända. Christer Östman, 55 år, fick diagnosen covid-19 i mitten av maj. Efter 29 dagar i respirator vaknade han upp till nya svåra utmaningar.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 - 2020

   Lasse Åberg, 80, är inte bara folkkär skådespelare, filmskapare, formgivare, konstnär och samlare av Walt Disney-prylar. Han är också hjärtpatient.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 - 2020

   Anneli och Harry Sillfors blev föräldrar tidigt och sonen Oliver föddes med hjärtfel. Innan han hade fyllt sex år dog han efter en operation som skulle ha räddat hans liv.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 2020

   Under en cykelsemester på Bornholm drabbades Stefan Jutterdal av hjärtstopp på en enslig väg. Tack vare sina kunskaper i hjärt-lungräddning räddade hustrun Annmargreth hans liv.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 2019

   Lennart Pettersson är full av livslust. Han spelar gärna golf och umgås med barnbarnen. Men kärlkrampen i benen hindrar honom från att vara fullt så aktiv som han skulle vilja.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 2019

   Många svenskar lever med högt blodtryck. Läs om vad du själv kan göra för att förebygga risken att drabbas, och vad forskarna försöker lösa.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 2019

   I det här numret har vi bland annat intervjuat professor Gunilla Westergren-Thorsson som vill förbättra livskvaliteten för alla dem som drabbats av olika typer av lungsjukdomar och allergier.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 2019

   Ebbe föddes med enkammarhjärta och har två och ett halvt år gammal precis opererats för tredje gången.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 4 2018

   I nummer 4 möter vi Ove och Ann-Marie som berättar om sitt framgångsrecept för ett friskt och aktivt åldrande.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 3 2018

   Läs om Pia som berättar om hur livet vände efter att hon fick diagnosen förmaksflimmer.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 2 2018

   Från en dödsdom till EM-mästare i simning. Läs om Pers fantastiska resa tillbaka till livet.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Nummer 1 2018

   57-åriga Fairouz led av allvarlig hjärtsvikt och fick ett helt nytt liv efter en hjärttransplantation.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Jubileumsnummer

   Tema: Jubileumsnummer med andledning av av Hjärt-Lungfonden firar 110 år. Läs om vår historia och viktiga milstolpar för hjärt- och lungforskningenLadda ner som PDF
  • Testamentshandledning

   Vi har tagit fram en testamentshandledning som stöd vid upprättandet av ett testamente. Vi skickar hem handledningen till dig kostnadsfritt. Observera att du inte kan beställa mer än en handledning åt gången.
  • Guide för begravning

   Hjärt-Lungfondens guide för begravning ger dig goda råd i en svår stund.Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2021

   Effektrapporten summerar den samlade effekten av Hjärt-Lungfondens verksamhet.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2020

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2020.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2020

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2019

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2019

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2018

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2018.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2017

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2017.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2016

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet 2016.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF

Jag beställer som...

Leveransadress

Kontaktuppgifter