Livsviktig forskning pågår

Medlemsmöte 2021

Välkommen till Hjärt-Lungfondens årliga medlemsmöte den 26 maj 2021 kl. 16.00–17.00. Mötet kommer att hållas digitalt.

Mer information

Stöd livsviktig forskning - ge en företagsgåva

Med mer forskning kan människor få ett längre och friskare liv. Visa personal och kunder att ni stödjer livsviktig forskning. Er gåva gör skillnad.

Läs om företagsstöd

SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga

Målet med SCAPIS är att förhindra olika hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår. Det är sex universitet och universitetssjukhus som leder och driver SCAPIS med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Läs mer om SCAPIS