Livsviktig forskning pågår

Testamentera till Hjärt-Lungfonden

Lär dig mer om hur man går tillväga för att upprätta ett testamente

Så skriver du ett testamente

Stöd livsviktig forskning - ge en företagsgåva

Med mer forskning kan människor få ett längre och friskare liv. Visa personal och kunder att ni stödjer livsviktig forskning. Er gåva gör skillnad.

För företag

SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga

Målet med SCAPIS är att förhindra olika hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår. Det är sex universitet och universitetssjukhus som leder och driver SCAPIS med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Läs mer om SCAPIS

Professor Gunilla Westergren-Thorsson tilldelas Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor går i år till forskning om aktivering av lungans självläkningsförmåga hos patienter med lungsjukdomen KOL.

Läs mer om utdelningen