Livsviktig forskning pågår

Professor Marie Wahren-Herlenius tilldelas Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor går i år till forskning om akuta inflammatoriska hjärtsjukdomar hos barn.

Läs mer om forskningen

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen

Extra anslag för Covid-19 relaterad forskning

Under våren 2020 gav Hjärt-Lungfonden forskare möjlighet att söka anslag för projekt inom Covid-19 som har anknytning till hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Läs om forskningsanslagen