Testamentera till Hjärt-Lungfonden

Att testamentera till Hjärt-Lungfonden är ett fint sätt att hjälpa framtida generationer till ett längre och friskare liv.

Genom att upprätta ett testamente kommer din omtanke och ditt personliga engagemang leva vidare och komma många till del. Din testamentsgåva till forskningen kan till exempel bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål. Som hjälp kan du beställa vår kostnadsfria testamentshandledning.

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Hjärt-Lungfonden har tagit fram en testamentshandledning som du kan beställa kostnadsfritt. Handledningen ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med med färdiga mallar.

Beställ testamentshandledning

Lär dig mer om testamente i testamentskolan

I Hjärt-Lungfondens testamentskola lär du dig mer om hur man går tillväga för att upprätta ett testamente.

Till testamentskolan

Vi hjälper dig gärna

Om du har frågor gällande testamente eller vill veta mer om vårt arbete inför ett beslut att testamentera är du varmt välkommen att höra av dig.

Få svar på testamentsfrågor

"Jag vill stötta forskningen i mitt testamente"

Hjärtsjuka estradören och fd bankdirektören Ewa Persson bestämde sig för flera år sedan. En del av sin kvarlåtenskap ska hon testamentera till Hjärt-Lungfonden.

Läs hennes berättelse