Om du har frågor gällande testamente eller vill veta mer om vårt arbete inför ett beslut att testamentera är du varmt välkommen att höra av dig.

Kontakta Monica Carlsson, operativt ansvarig testamente, på telefon 08-566 242 06 eller Håkan Karlsson, handläggare arv och testamente, på telefon 08-566 242 41. Det går även bra att skicka e-post till testamente@hjart-lungfonden.se.

Vill du komma i kontakt med en jurist?

Familjens Jurist erbjuder dig som givare rabatt på juridisk rådgivning kring arv och testamente

Läs mer hos Familjens Jurist

Utdrag från Hjärt-Lungfondens policy för testamenten

  • Vid upprättande av testamente till förmån för Hjärt-Lungfonden ska testatorn kunna lita på att de ändamål som angivits kommer Hjärt-Lungfonden tillgodo

  • Hjärt-Lungfonden tar som testamentstagare ansvar för att testatorns vilja verkställs på ett ansvarsfullt, professionellt och värdigt sätt

  • Den avlidnes sista vilja som den finns uttryckt i ett testamente ska gälla