Om du har frågor gällande testamente eller vill veta mer om vårt arbete inför ett beslut att testamentera är du varmt välkommen att höra av dig.

Vill du komma i kontakt med en jurist?

Familjens Jurist erbjuder våra givare rabatt på juridisk rådgivning kring arv och testamente.

Läs mer hos Familjens Jurist

Vanliga frågor om testamente

Utdrag från Hjärt-Lungfondens policy för testamenten

  • Vid upprättande av testamente till förmån för Hjärt-Lungfonden ska testatorn kunna lita på att de ändamål som angivits kommer Hjärt-Lungfonden tillgodo

  • Hjärt-Lungfonden tar som testamentstagare ansvar för att testatorns vilja verkställs på ett ansvarsfullt, professionellt och värdigt sätt

  • Den avlidnes sista vilja som den finns uttryckt i ett testamente ska gälla