Beställ testamentshandledning

hlf-logo

Beställ testamentshandledning

Hjärt-Lungfonden har tagit fram en testamentshandledning som du kan beställa kostnadsfritt. Handledningen ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med med färdiga mallar.

Välj produkter ...

  • Testamentshandledning

   Vi har tagit fram en testamentshandledning som stöd vid upprättandet av ett testamente. Vi skickar hem handledningen till dig kostnadsfritt. Observera att du inte kan beställa mer än en handledning åt gången.
  • Effektrapport 2021

   Effektrapporten summerar den samlade effekten av Hjärt-Lungfondens verksamhet.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2020

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2020.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2020

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2019

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Effektrapport 2019

   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2018

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2018.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2017

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet under 2017.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Verksamhetsberättelse 2016

   Här kan du läsa om Hjärt-Lungfondens verksamhet 2016.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF

Jag beställer som ...

Leveransadress

Kontaktuppgifter