SCAPIS, en världsunik forskningsstudie ska förhindra hjärt- och lungsjukdom

SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga. Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt eller stroke och behandla dem innan sjukdom uppstår.

I SCAPIS har 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50–64 år, genomgått omfattande hälsoundersökningar – prover, tester, röntgen av organ och avancerad bildtagning inuti kärlen. Allt samlat material blir tillsammans världens djupaste data-, bild- och biobank. En nationell kunskapsbank som ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott. Sex universitet och universitetssjukhus leder och driver SCAPIS i nära samarbete med Hjärt-Lungfonden, som är studiens huvudfinansiär.

Vill du vara med och stötta SCAPIS?

SCAPIS ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott. Med din gåva bidrar du i kampen om att förebygga och förhindra hjärt- och lungsjukdomar.

Stöd SCAPIS

SCAPIS ger KOL-forskningen hopp

En av flera SCAPIS-forskningsstudier som bedrivs i Stockholm ska ge svar på varför icke-rökare drabbas av KOL.

Läs om KOL inom SCAPIS

SCAPIS kan ge ledtrådar om covid-19

Forskare planerar att använda den stora befolkningsstudien SCAPIS för att hitta särskilda riskgrupper vid covid-19-infektion.

Läs om SCAPIS och covid-19

Kontaktuppgifter

För mer information om SCAPIS-studien samt pågående forskning är du välkommen att kontakta SCAPIS-kontoret

Kontakta SCAPIS