Bli hjärtsmart mitt i livet!

Vad är det egentligen som händer med hjärta och blodkärl mitt i livet? Vad säger den senaste forskningen? Och hur gör du för att bli hjärtsmart från och med idag?

Se studioprogrammet Låt Hjärtat MåBra och få kunskaper om risk- och friskfaktorer.

Instruktör visar hjärt-lungräddning

Jessica Nieminen, HLR-instruktör

Jessica är HLR-utbildare och undersköterska. Under sändningen Låt hjärtat MåBra lär hon dig grunderna i hjärt-lungräddning vid plötsligt hjärtstopp.

Frisk på utsidan, men sjuk på insidan?

I studioprogrammet Låt Hjärtat MåBra ger framstående experter och forskare dig
kunskaper om risk- och friskfaktorer. Du kan vara frisk på utsidan men sjuk på insidan – och mellan åren 50 och 65 ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Du känner säkert någon drabbad. Fler människor lider och dör av hjärt- och kärlsjukdomar än av något annat i Sverige och världen.

Det händer mitt i livet

Vad är det egentligen som händer med hjärta och blodkärl mitt i livet? Vad säger den senaste forskningen? Och hur gör du för att bli hjärtsmart från och med idag? Enligt världshälsoorganisationen WHO kan sunda levnadsvanor förebygga runt 80 procent av hjärt-kärlhändelser, som till exempel kranskärlssjukdom (runt hjärta) och stroke (i huvud).

Lyssna på vetenskapen

Vi vill tillsammans med MåBra göra dig hjärtsmart! I vårt gemensamma studioprogram Låt Hjärtat MåBra ger framstående experter och forskare dig kunskaper om risk- och friskfaktorer. Du får konkreta tips kring matvanor och rörelse, och du lär dig att ta hand om hjärtat: muskeln som bultar 30 miljoner gånger om året.

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu