Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom.

SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) är den mest omfattande studien kring hjärt-lungsjukdom som hittills genomförts i världen. 30 000 deltagare mellan 50 och 64 år från hela landet har genomgått omfattande undersökningar. Syftet är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar och sätta in behandling innan sjukdomen uppstår. SCAPIS leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Göran Bergström med handen på hjärtat

SCAPIS ska ringa in frisk och risk

"Vi skulle kunna skjuta upp hjärt-kärlsjukdom i åldrarna. Ja, kanske till och med förhindra den helt och hållet".

Läs om ansvarige professorns vision
Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Karolinska universitetssjukhuset
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS