Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom.

SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) är den mest omfattande studien kring hjärt-lungsjukdom som hittills genomförts i världen. 30 000 deltagare mellan 50 och 64 år från hela landet har genomgått omfattande undersökningar. Syftet är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar och sätta in behandling innan sjukdomen uppstår. SCAPIS leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå.

SCAPIS ska ringa in frisk och risk

"Vi skulle kunna skjuta upp hjärt-kärlsjukdom i åldrarna. Ja, kanske till och med förhindra den helt och hållet".

Läs om ansvarige professorns vision