Så mår Sverige

SCAPIS-studien med 30 000 deltagare har svar

Äldre kvinna och pojke sitter på en parkbänk i somrig park

I Sverige har totalt 30 000 deltagare genomgått SCAPIS-studiens alla provtagningar och tester. Genom det omfattande underlaget kan vi se hur hälsoläget skiljer sig mellan olika orter samt bättre förstå sambanden mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom.

Forskningsresultat från SCAPIS

Övervikt vid 20 ökar risken för åderförkalkning i medelåldern

En persons vikt vid 20 års ålder har en avgörande betydelse för risken att drabbas av åderförkalkning senare i livet visar ny forskning från SCAPIS.

Ta del av studiens resultat

4 av 10 i övre medelåldern har plack i kärlen

En vetenskaplig publikation från befolkningsstudien SCAPIS visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl.

Ta del av studiens resultat

Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt SCAPIS.

Läs om skillnaderna

Fler resultat från SCAPIS