Så mår Sverige

I Sverige har totalt 30 000 deltagare genomgått SCAPIS-studiens alla provtagningar och tester. Genom det omfattande underlaget kan vi se hur hälsoläget skiljer sig mellan olika orter samt bättre förstå sambanden mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom.

4 av 10 i övre medelåldern har plack i kärlen

En vetenskaplig publikation från befolkningsstudien SCAPIS visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl.

Ta del av studiens resultat

Fysisk aktivitet är multipillret för det mesta

Det räcker att byta ut stillasittande mot tio minuters promenad för att halvera riskerna, visar en pilotstudie från SCAPIS.

Läs om resultaten

Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt SCAPIS.

Läs om skillnaderna