Svag socioekonomi ökar risken

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Lägenhetskomplex med färgglada detaljer

Förutsättningarna för god hjärthälsa i Sverige är inte jämlika, enligt från SCAPIS.

Skillnader syns i SCAPIS

Hälsoskillnaderna är påtagliga, det visar undersökningar av 30 000 individer i Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS. Mönstret förekommer över hela landet och gäller samtliga riskfaktorer, till exempel fetma, diabetes och högt blodtryck. Nu efterlyser Hjärt-Lungfonden politiska åtgärder för en jämlikare hjärthälsa.

– Det är oroande att förutsättningarna för god hälsa är så ojämlika i landet. Att boende i socioekonomiskt svaga områden genomgående löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är oacceptabelt. Så ska det inte behöva vara i Sverige, säger Göran Bergström, professor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för SCAPIS-studien.

Hälsoundersökningar i 6 stora städer

SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar i sex av Sveriges största städer. Målet med den omfattande studien är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Diabetes och fetma vanligare

När alla undersökningar inom SCAPIS-studien nu är genomförda framträder en tydlig bild: förutsättningarna för god hjärthälsa i Sverige är inte jämlika. Människor som bor i områden med låg socioekonomisk status löper nästan 40 procent högre risk att drabbas av högt blodtryck jämfört med motsvarande starka områden. Diabetes och fetma är dubbelt så vanligt i svaga områden och andelen rökare mer än tre gånger större.

– Det positiva med livsstilsfaktorer är att de går att göra något åt. Nu behöver politikerna omsätta forskningen till konkreta åtgärder för ett hälsosamt och jämlikt Sverige. Det handlar till exempel om infrastruktur för att underlätta fysisk aktivitet, förbättra livsmedelsutbudet samt rökfria miljöer, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS mål att förutse risk

Forskarnas nästa steg blir att analysera sambandet mellan riskfaktorer och insjuknande, med målet att kunna förutsäga människors risk för hjärt-kärlsjukdom. SCAPIS huvudfinansiär Hjärt-Lungfonden stöder löpande hundratals vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus. Under 2019 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut 308 miljoner kronor till forskning om hjärt-lungsjukdom.

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Tre generationer av kvinnor vid gunga
Läkare inne på operation

En världsunik forskningsstudie ska förhindra hjärt- och lungsjukdom

Kan man förhindra hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår? Med SCAPIS – Sveriges största befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor – är målet att kunna stoppa hjärt och lungsjukdomar innan de uppstår.

Ta reda på mer om SCAPIS
Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS