Det finns stora förhoppningar om att forskarna med hjälp av SCAPIS materialet ska nå nya viktiga genombrott. SCAPIS blir en nationell resurs som ger nya förutsättningar för forskning för en bättre folkhälsa.

Att på förhand kunna förstå vem som riskerar att drabbas av hjärt-kärl- och lungsjukdom är ett av de viktigaste målen med studien. I mars 2021 öppnade SCAPIS databasen för alla forskare knutna till svenska universitet.