Bröstsmärta kan kopplas till stress och oro

Kärlkramp innebär en tryckande smärta över bröstet och det kan kännas svårt att andas. Nya resultat från SCAPIS visar att det är relativt vanligt bland medelålders svenskar och att symtomen framför allt kan kopplas till faktorer som instabil ekonomi och stress.

Kärlkramp uppstår ofta i samband med fysisk eller psykisk ansträngning. En typisk kärlkrampsattack varar i regel högst tio minuter.

Person som tar sig för hjärtat

I den nya studien, som baseras på data från SCAPIS, har forskarna bland annat undersökt hur vanligt tillståndet är bland medelålders svenskar och resultaten visar att ungefär 3,5 procent är drabbade.

– Resultaten visar att kärlkramp fortfarande är vanligt bland medelålders kvinnor och män i Sverige och faktiskt lite mer än vi väntade oss, säger Kerstin Welén Schef, läkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm och en av forskarna bakom studien.

Studien visar också tydliga gemensamma mönster av bakgrundsfaktorer bland de personer som hade kärlkramp. De viktigaste faktorerna som var kopplade till symtom av kärlkramp var sociodemografiska och psykologiska snarare än klassiska riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och höga blodfetter. De riskfaktorer som samvarierade med kärlkramp var sådana som att vara född utanför Sverige, vara arbetslös, ha låg utbildning samt ha hög grad av självupplevd stress eller nedstämdhet. Av personerna med kärlkramp var det mycket få som hade så kallad obstruktiv kranskärlssjukdom (förträngningar i kärlen). Över hälften hade helt normala kranskärl.

Jag tycker det är intressant att få en så pass klar bild av de gemensamma mönstren av sociodemografiska och psykologiska bakgrundsfaktorer för kärlkramp.

– Jag tycker det är intressant att få en så pass klar bild av de gemensamma mönstren av sociodemografiska och psykologiska bakgrundsfaktorer för kärlkramp. Det betyder att vi läkare behöver väga in mer mjuka faktorer när vi bedömer patienter med symtom på kärlkramp, säger Kerstin Welén Schef.

Av de drygt 30 000 deltagarna i SCAPIS besvarade 28 974 individer ett frågeformulär med fokus på kärlkramp och av dessa hade 24 602 individer genomgått en bedömbar skiktröntgen av kranskärlen.

Fakta om studien

  • Namn: “Prevalence of angina pectoris and association with coronary atherosclerosis in a general population”

  • Publicering: Heart, 23 maj 2023

  • Huvudförfattare: Kerstin Welén Schef, läkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus

Fakta om SCAPIS

  • Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor hos över 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50-64 år.

  • Undersökningarna genomfördes 2013-2018 på sex universitetssjukhus.

  • Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL och behandla dem innan sjukdom uppstår.

  • Allt insamlat material från undersökningarna har samlats i en nationell forskningsbank – världens hittills mest omfattande data-, bild- och biobank.

  • SCAPIS leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

  • 2024 påbörjas återundersökning av 15 000 SCAPIS-deltagare.

Läs mer om forskningsprojektet SCAPIS >

Illustration kärlkramp

Vad är kärlkramp?

Kärlkramp (angina pectoris) är beteckningen på en tillfällig nedsättning av blodflödet i hjärtats kranskärl. Detta resulterar i övergående bröstsmärta men ingen bestående hjärtmuskelskada.

Lär dig mer om kärlkramp

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Tre generationer av kvinnor vid gunga