Lilla Strokeskolan

När någon drabbas av stroke eller TIA uppstår många frågor om sjukdomen och behandlingarna. Då är det bra att ta del av fakta som baseras på forskning.

Stroke symbol

Lär dig mer i Lilla Strokeskolan

Anmäl dig idag och få totalt fem e-brev. De förklarar en del om strokevård, rehab och var strokeforskningen står.

Lilla Strokeskolan är granskad av medicinskt sakkunnig på Hjärt-Lungfonden.