Begravningsguiden

Välkommen till Begravningsguiden som tagits fram av oss på Hjärt-Lungfonden. Begravningsguiden är ett hjälpmedel för dig som planerar en begravning, men guiden ger dig också svar på de vanligaste frågorna om hur en begravning går till.

Att planera en begravning upplevs ofta som ett stort och tungt ansvar för dig som sörjer. Begravningsguiden är tänkt att underlätta arbetet med att planera en begravning från början till slut. Den ger dig också svar på de vanligaste frågorna om hur en begravning går till. Vad räknas som vett och etikett, hur ska man klä sig, vad kostar en begravning och hur kan en ceremoni gå till är exempel på frågor som besvaras. Du hittar Begravningsguidens samtliga avsnitt här nedanför.

En minnesgåva

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Att ge en minnesgåva när någon går bort är ett fint sätt att visa omtanke på. En gåva till forskningen är också något bestående till nytta för kommande generationer. Genom att stödja våra forskare kan vi ge fler mer tid att leva!