Ett begravningsprogram är ett tryckt program som berättar hållpunkterna i begravningsceremonin. Det kan skapa trygghet för gäster som aldrig har varit på en begravning eller är osäkra.

Tips för begravningsprogram:

  • Bestäm dig för vilken information du vill ha med. Tänk på att inte ha med för mycket information så att det blir svårt för gästerna att följa programmets gång.

  • Information som kan vara med är namn och ålder på den avlidne och kanske även ett foto. Sedan följer en förklaring av hur ceremonin ska gå till och titlar på eventuella sång- och musikstycken samt uppgifter om minnesstunden efteråt.

  • Du kan formge programmet själv och skriva ut det på fint papper. Om du vill kan du lämna över uppgiften att göra begravningsprogram till begravningsbyrån.

  • Var gärna ute i god tid med programmet. Det kan ta några dagar att trycka och få tillbaka inför begravningen.

Illustration-ikon - Hand som håller i ett ljus

En gåva som består

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära. Din gåva till forskningen finns kvar när blommor och kransar blommat ut.

Skapa en minnesgåva
Start12 / 14