Enligt Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer kostar en begravning i snitt mellan 18 000 och 27 000 kronor, men den kan vara både billigare och dyrare.

En gåva som består

Ett fint sätt att hedra den som gått bort är att ge en minnesgåva och det kan du be om i dödsannonsen. När vi får en minnesgåva skickar vi ett minnesblad till anhörig eller begravningsbyrå med uppgift om vem givaren är och en eventuell personlig hälsning.

Ge minnesgåva direkt
Start11 / 14