Att ge en minnesgåva när någon gått bort är ett fint sätt att visa omtanke på. En gåva till forskningen är också något bestående till glädje för kommande generationer.

Minnesgåvor hjälper forskningen mot nya genombrott

Det är vanligt att de anhöriga i samband med en begravning ber om en minnesgåva. En minnesgåva till Hjärt-Lungfonden hjälper forskningen mot nya genombrott. Det är en gåva som finns kvar när blommor och kransar blommat ut.

När du ger en minnesgåva skickar vi ett vackert minnesblad med din personliga hälsning till de närstående eller till begravningsbyrån.

Du kan ge en minnesgåva via oss på Hjärt-Lungfonden eller via en begravningsbyrå. Ger du gåvan direkt till oss kan du vara säker på att alla pengar går till forskningen. Vi kan även redovisa till de anhöriga som ordnar begravningen hur mycket pengar som samlades in till forskningen. Om du behöver hjälp med ditt minnesblad finns vi här för dig.

Illustration-ikon - Hand som håller i ett ljus

En gåva som består

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära. Din gåva till forskningen finns kvar när blommor och kransar blommat ut.

Skapa en minnesgåva
Start9 / 14