Minnesgåvor - Begravningsguiden del 9

Om att ge en minnesgåva

Att ge en minnesgåva när någon går bort är ett fint sätt att visa omtanke på. En gåva till forskningen är också något bestående till nytta för kommande generationer.

När du ger en minnesgåva kan du gå via oss på Hjärt-Lungfonden eller via en begravningsbyrå eller förmedlare. Här är tre anledningar till varför det är bättre att ge gåvan direkt till oss.

1. Vi tar aldrig någon extra avgift

När en gåva skänks via en begravningsbyrå eller förmedlare får du som givare ibland betala en extra avgift. I vissa fall blir det även en extra kostnad när pengarna förs över till oss. Ger du gåvan via oss kan du vara säker på att alla pengar går till forskningen.

2. Vi kan redovisa hur mycket pengar som samlades in

Om gåvan skänks direkt till oss har vi full kontroll över hela processen och kan även redovisa till de anhöriga som ordnar begravningen hur mycket pengar som samlades in till forskningen.

3. Vi kan hjälpa dig vid eventuella problem

Har du gett din gåva via en begravningsbyrå och det blir problem med till exempel minnesbladet har vi ingen möjlighet att rätta till det då vi inte har kontroll över den processen. 

Ge en hälsning på ett minnesblad

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära. Din gåva till forskningen finns kvar när blommor och kransar blommat ut.

Skapa en minnesgåva

Läs mer: Ann-Sofie samlade in nästan 10 000 kronor till minnet av sin far