Olika religioner har olika begravningsceremonier. Här beskriver vi hur en begravning kan gå till inom olika trosuppfattningar.

Illustration-ikon - Hand som håller i ett ljus

En gåva som består

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära. Din gåva till forskningen finns kvar när blommor och kransar blommat ut.

Skapa en minnesgåva
Start4 / 14