Olika religioner har olika begravningsceremonier. Här beskriver vi hur en begravning kan gå till inom olika trosuppfattningar.

Skriv din hälsning på vårt fina minnesblad

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära. Din gåva till forskningen finns kvar när blommor och kransar blommat ut.

Skapa en minnesgåva
Start4 / 14