Borgerlig begravning - Begravningsguiden del 3

Om borgerlig begravning

Med borgerlig begravning menas en begravning som inte arrangeras tillsammans med ett trossamfund.

Så går en borgerlig begravning till

En borgerlig begravning kan variera mycket. Det är dock vanligt att man följer en liknande ordning som den i kyrkan. En del väljer att presentera den som gått bort, andra väljer att fokusera mer på musik och till exempel boka musiker. Vissa borgerliga begravningar har flera tal medan andra endast har en kort ceremoni.

Vem leder begravningen?

Vem som leder en borgerlig begravning varierar. Det kan vara en vän eller en anhörig till den som gått bort. Genom en begravningsbyrå eller kommunen kan man också betala för en borgerlig officiant. Den som leder begravningen har som uppgift att se till att programmet följs och att hålla ihop ceremonin.

Vad ingår i begravningsavgiften?

Enligt begravningslagen betalas en begravningsavgift av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår kremering, en gravplats i 25 år och lokal för ceremonin.