Att planera en begravning

Att planera en begravning

Den första delen av Begravningsguiden består av fem inledande råd för dig som planerar en begravning. Vi rekommenderar att du startar med att undersöka om den avlidne hade några eventuella önskemål kring begravningen.

1. Den avlidnes önskemål

Mitt i sorgen kan det vara tungt att ansvara för att planera en begravning. Det underlättar om den avlidne lämnat önskemål och instruktioner om sin begravning. Enligt begravningslagen ska de önskemålen följas så långt det är möjligt. Om den som gått bort inte lämnat några instruktioner och ni är flera som tillsammans ska planera begravningen är det bra att sitta ner tillsammans och gå igenom alla moment och skriva ned dem på ett papper. Var tror ni att den som avlidit skulle ha velat ha sin begravning? Vilken typ av ceremoni skulle passa personen?

Om det är svårt att komma överens om de praktiska frågorna, kan det vara bra att vända sig till begravningsbyråns rådgivare för hjälp.

2. Dag för begravning

Enligt svensk lag ska gravsättning eller kremering ske inom en månad från dödsdagen. Gravsättning ska ske inom ett år efter kremering. Begravningsceremonin kan hållas såväl före som efter kremeringen. Du kan välja vilken dag du vill för begravningsceremonin samt tidpunkt på dagen: morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag eller kväll. Det kan ibland vara svårt att få just den dag, tid eller lokal man önskar använda. Ska begravningsceremonin till exempel ske i kyrkan kan det vara så att vissa dagar är mer populära och svårare att boka. Därför kan det vara bra att försöka boka tid så fort man har möjlighet efter dödsfallet.

3. Plats för begravningsceremonin

I Sverige är religionsfriheten lagstadgad. Den innebär i korthet att alla, oavsett ålder eller kön, har frihet att ha och utöva sin religion. Det kan till exempel ske genom sedvänjor och ritualer. Lagen skyddar också rätten att inte tro. Begravningsceremonin är ett sätt att hedra den som avlidit och att säga farväl. Den kan vara religiös eller icke-religiös och det är fritt att välja plats – på stranden, i kyrkan, i en församlingslokal, i en skogsglänta, i hemmet eller vid graven för att nämna några exempel. Det är bra att välja en plats där ceremonin inte riskerar att väcka allmän anstöt. Svenska kyrkans begravningsceremoni är endast för medlemmar och följer en bestämd ordning som kan kompletteras. Medlemmar av annan trosinriktning följer den inriktningens ceremoni. Alla som vill kan välja borgerlig begravning oavsett medlemskap i något samfund. Vid en borgerlig begravning kan alla religiösa inslag väljas bort och man kan välja fritt hur ceremonin ska utformas.

Välj mellan kremering eller jordbegravning

Vid kremering bränns kistan med den avlidne och askan gravsätts vid ett annat tillfälle. Med jordbegravning menas att kistan sänks ner i en grav. I dag är det vanligast med kremering. Askan kan läggas i en urna som kan begravas i en urngrav för en eller flera urnor, eller i en urnkammare – speciella gravrum för urnor, minneslund eller askgravplats. Den kan också strös i naturen, vilket dock kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

4. Att bjuda in till begravning

Det finns inga krav på vem man måste bjuda till en begravning. Vanligast är att man bjuder in vänner, familj och släktingar. Den avlidne kan också ha uttryckt en önskan om vem som ska bjudas.

Inbjudan till begravningsceremonin och efterföljande minnesstund sker i en dödsannons eller med en personlig inbjudan. Den kan vara muntlig eller skriftlig.

Om gästerna som ska komma bor utspridda i landet kan det vara bättre att bjuda in via brev, telefonsamtal eller mejl eftersom det kan bli dyrt att sätta in annonser i flera tidningar. Man kan också sprida inbjudan via sociala medier som exempelvis Facebook eller ta en bild av dödsannonsen med mobilen och sprida via sociala medier. Det kan vara smidigt och enkelt om man inte kan hitta telefonnummer eller adresser till alla som ska bjudas.

Vad skriver jag i inbjudan?

Du väljer själv hur personlig eller formell du vill att inbjudan ska vara.

En text kan se ut så här: ”Vår älskade mor har lämnat oss. Vi vill därför bjuda dig till ett sista farväl.”

  • Det finns ett par saker som är viktiga att ha med:

  • Datum

  • Tid för begravningen

  • Plats för begravningen 

  • Datum när man senast ska OSA

  • Kontaktuppgifter till den som ska ta emot svaret

  • Adress och gärna en vägbeskrivning till platsen

Det är bra att låta gästerna OSA

OSA står för ”om svar anhålles”. Det bör man skriva med i inbjudan om man vill veta hur många som kommer. Det kan vara bra för dig som planerar ceremonin att veta hur många som kommer om du ska bjuda på fika eller mat. Glöm inte att skriva med kontaktuppgifter. Det kan vara telefonnummer eller mejl beroende på hur man vill att gäster lämnar sitt svar.

Ta hjälp med inbjudningarna

Att planera en begravning kan vara tidskrävande, att hålla reda på vilka som anmält att de ska komma kan därför bli ett stressigt moment. Om man är fler som tillsammans ordnar begravningen är det bra att dela upp arbetsuppgifterna så att den ena tar emot anmälningar och den andra ansvarar för till exempel tackkort. Om en vän erbjudit sig att hjälpa till kan en sådan praktisk uppgift vara lätt att lämna över.

Om man önskar kan även de flesta begravningsbyråer hjälpa till med sådana uppgifter.

5. Personligt avsked

Ett personligt avsked kan hjälpa till i sorgebearbetningen och vara ett sätt att verkligen förstå vad som skett. Med personligt avsked menas att kistan är öppen och man får ta ett sista farväl genom att till exempel lägga ner en minnessak i kistan, säga några ord eller kanske röra vid den som gått bort. Det är dock ovanligt att man har öppen kista på begravningar i Sverige.

Ett personligt farväl kan också vara att skapa begravningsceremonin utifrån ett tema som speglar de intressen som den avlidne hade eller något personen tyckte om.