Att planera en begravning kan kännas övermäktigt mitt i sorgen. Det kan vara svårt att veta i vilken ände du ska börja. Här är fem frågor som kan hjälpa dig att påbörja planeringen.

Goda råd i en svår stund

Hjärt-Lungfonden har tagit fram en kom-ihåg-lista som kan vara ett stöd under planeringen av en begravning.

Ladda ner broschyren

En gåva som består

Ett fint sätt att hedra den som gått bort är att ge en minnesgåva och det kan du be om i dödsannonsen. När vi får en minnesgåva skickar vi ett minnesblad till anhörig eller begravningsbyrå med uppgift om vem givaren är och en eventuell personlig hälsning.

Ge en minnesgåva

Start1 / 14