Rapporten "In your face"

– om barn och ungas utsatthet för skräpmat

Tillsammans med UNICEF Sverige larmar vi om barns utsatthet för skärpmatreklam i en rapport om ungas matmiljö.

Rapporten innehåller en genomgång av forskningsläget på området barns rättigheter kopplat till hälsa och mat och av folkhälsoarbetet i Sverige.

Rapport om ungas matmiljö

"In your face"

– om barns matmiljö och exponering för matreklam

Läs och ladda ner rapporten

Mat är grundläggande för en god hälsa. Tillgång till näringsrik och hälsosam mat är också avgörande för barn och ungas hälsa och utveckling. Men utvecklingen går åt fel håll idag. Ohälsosamma matvanor har blivit en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Detta är inte bara ett folkhälsoproblem, utan också ett barnrättsproblem. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att andelen 11–15 åringar i Sverige med övervikt har mer än fördubblats på 30 år (1989/90 och 2017/18). Under samma period har andelen barn som lever med obesitas femdubblats.

Ett barn som deltog i kartläggningen, säger så här

"Drygt när det är matreklamer överallt när man är hungrig också. Då går man runt
och så är det matreklam vart man än tittar. Då blir man ju ännu hungrigare och
så måste man ju köpa något också."

Seminarium om ungas matmiljö

Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete