Varför arbetar vi med påverkan?

Illustration fysisk aktivitet
Illustration fysisk aktivitet

Vår vision är en värld fri från hjärt-, kärl- och lungsjukdom – och vi påverkar politiken för ett bättre samhälle.

Vi är övertygade om att förutsättningarna för forskning kan stärkas, att vården kan bli bättre och att samhället kan göra mer för att förebygga sjukdom. Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Omslag Preventionsrapporten 2024

Preventionsrapporten 2024

Varför lever vi människor i ett upplyst land som Sverige inte så hälsosamt som vi skulle kunna göra? Den frågan och de lösningar vi ser på problemet, försöker vi besvara i Preventionsrapporten.

Läs rapporten här

Aktuella frågor

Ikon som visar goda vanor.

80 %

av alla förtida hjärtinfarkter och stroke kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Ikon som visar högt blodtryck.

70 %

av svenskarnas vakna tid utgörs av stillasittande. I snitt 9–10 timmar om dagen.

53 %

av ischemisk hjärtsjukdom och omkring 24 % av strokefallen kan kopplas till ohälsosamma matvanor.

grafik över barns hjärtfel

Endast 3 %

av barn och unga lever hälsosamt enligt myndigheternas riktlinjer dvs. både rör på sig och äter tillräckligt med frukt, grönsaker och fisk.

Globala målen, Agenda 2030

Agenda 2030 – Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en global agenda för förändring mot ett mer hållbart samhälle, i form av 17 hållbarhetsmål.

Agenda 2030 gäller oss alla