Aktuella frågor

Ett axplock av vad vi gör för att påverka.

Rapport om ungas matmiljö

"In your face" – om barns matmiljö och exponering för matreklam

Tillsammans med UNICEF Sverige larmar vi om barns utsatthet för skärpmatreklam i en rapport om ungas matmiljö.

Läs rapporten här
Omslag Preventionsrapporten 2024

Preventionsrapporten 2024

Varför lever vi människor i ett upplyst land som Sverige inte så hälsosamt som vi skulle kunna göra? Den frågan och de lösningar vi ser på problemet, försöker vi besvara i Preventionsrapporten.

Läs rapporten här

Dags att ställa om för en bättre folkhälsa

I februari 2021 lanserade vi tillsammans med Cancerfonden "Folkhälsa för alla", ett initiativ som syftar till att samla stöd för att Sverige tar beslut om en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor.

Förslag för folkhälsan som stöds av forskning och svenska folket

Se de åtta förslagen
Handlingsplan för hälsosamma matvanor

Vår undersökning: åtgärder som gav effekt i livsmedelsbutiker

Ta del av resultaten
Rapport Lättare val för folkhälsan: Resultaten

Policy översikt: Metoder som påverkar våra val i butiksmiljö

Läs hela rapporten
Lättare val för folkhälsan: Beteendeinsikter för hälsosamma matvanor

Illustration från Preventionsrapporten 2024 - en kvinna tillsammans med flera barn

Om barnkonventionen och barns hälsa

FN:S barnkonvention; Artikel 24 i FN:s barnkonvention fokuserar specifikt på barns rättigheter, hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.

Mer om barnkonventionen
Dags att ta plats vid bordet – ungdomar och beslutsfattare möttes om hälsosamma matmiljöer

Dags att ta plats vid bordet

Tillsammans med UNICEF Sverige bjöd vi in ungdomar och beslutsfattare för att tillsammans diskutera hur man kan åstadkomma miljöer som gör det lättare att välja mer hälsosam och hållbar mat.

Läs rapporten
Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete