I den bästa av världar lever vi alla hälsosamt, nikotinfritt och andas frisk luft

Varför lever vi människor i ett upplyst land som Sverige inte så hälsosamt som vi skulle kunna göra? Den frågan och de lösningar Hjärt-Lungfonden ser på problemet, försöker vi besvara i Preventionsrapporten.

Lite kort om rapporten

Rapporten inleds med ett förord och en övergripande beskrivning av varför Hjärt-Lungfonden arbetar intressepolitiskt med levnadsvanor och luftföroreningar – ur nationellt och internationellt perspektiv. Varje område i rapporten inleds med nyckelbudskap och en övergripande uppmaning till svenska politiker. Samtliga kapitel avslutas med ett antal punkter bestående av konkreta politiska beslut som Hjärt-Lungfonden anser behövs för att lösa viktiga samhällsproblem.

Omslag Preventionsrapporten 2024

Preventionsrapporten 2024

Läs och ladda ner rapporten här

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, berättar om varför och hur Hjärt-Lungfonden arbetar med politisk påverkan.

Preventionsrapporten beskriver de fyra områdena:

  • matvanor

  • fysisk aktivitet

  • tobaks- och nikotinprodukter

  • luftföroreningar

Med avstamp i problemställningar byggda på statistik från svenska myndigheter, aktuell kunskap och nuläget för olika grupper i samhället, lägger vi fram vetenskapligt baserade förslag till lösningar.

Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av alla förtida hjärtinfarkter och stroke samt 30–50 procent av all cancer

Närmare 50 %

av kranskärlssjukdomar som hjärtinfarkt kan kopplas till ohälsosamma matvanor.

70%

av vår vakna tid, är vi svenskar stillasittande under ett dygn

1 av 10

barn och ungdomar, följer Livsmedelsverkets kostråd för frukt och grönsaker

51 %

av alla vuxna i Sverige, är överviktiga eller har obesitas (fetma)

6 700

förtida dödsfall i Sverige, beräknas orsakas av luftföroreningar varje år

7-8 miljoner

människor i världen dör varje år på grund av tobaksrökning

Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete