Forskning visar att hälsosamma vanor bidrar till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Låt dig inspireras av friskfaktorer för ett friskare liv.

Det finns idag mycket forskning som visar på ett klart samband mellan fysisk aktivitet och positiva hälsoeffekter. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en för tidig död och motverkar uppkomsten av ett stort antal kroniska sjukdomar. Forskning visar också att hälsosamma matvanor bidrar till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

Skaffa dig hälsosamma matvanor

Mer grönsaker, frukt, bär, fisk, oljor och fullkorn, och mindre läsk, godis, vitt mjöl, rött kött, chark och smör. Det är tumregeln för hälsosamma matvanor.

Mer om hälsosam mat

Vardagsrörelse

Att dammsuga huset, jobba i trädgården, välja trappan framför hissen gör stor skillnad i längden, större skillnad än att gympa ett par gånger i veckan och vara stilla resten av tiden.

All rörelse räknas

Hur du ändrar en vana

Varför inte prova det som kallas mikrovanor, som av allt fler lyfts fram som det kanske mest effektiva sättet att nå hållbara förändringar. Professor Anders Rosengren berättar mer om att förändra en vana.

Testa mikrovanor

Tips för bättre sömn

God sömn är grunden för bra hälsa och livskvalitet. Här får du lite grundläggande sömnkunskaper och en mängd tips som du kan ha nytta av.

Till tipsen

Din hälsa och dina levnadsvanor

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Inspireras av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Till Din hälsa