Riskfaktorer

Tobaksrökning, dåliga matvanor och högt blodtryck rankas som de främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, enligt WHO.

Även höga blodfetter, sömnrubbningar, stillasittande och stress är allvarliga riskfaktorer som kan leda till hjärtsjukdom och för tidig död. En del riskfaktorer kan kräva läkarhjälp för att bromsa en försämring av hälsan. Men mer rörelse i vardagen och bättre matvanor med mer grönt på tallriken kan påverkar många människors hälsa på ett positivt sätt.

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Förstå riskerna

Högt kolesterol

Kolesterol orsakar åderförfettning vilket i sin tur kan leda till vanliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

Läs mer om högt kolesterol

Tobak - den största riskfaktorn

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Mer om tobak som riskfaktor

Stress

Forskning har tydligt visat att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd, varav många kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom.

Förstå hur stress påverkar kroppen

Hjärt-LungPodden - avsnitt 11 RÖRELSE

Hur kan det komma sig att svenska folket aldrig har suttit stilla så mycket som nu. Hur kan man enkelt motverka denna stillasittande och tickande bomb för folkhälsan? Podden bjöd in professor och överläkare Mai-Lis Hellénius för att få svar.

Lyssna på professorn