Tobaksrökning, dåliga matvanor och högt blodtryck rankas som de främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, enligt WHO.

Även höga blodfetter, sömnrubbningar, stillasittande och stress är allvarliga riskfaktorer som kan leda till hjärtsjukdom och för tidig död. En del riskfaktorer kan kräva läkarhjälp för att bromsa en försämring av hälsan. Men mer rörelse i vardagen och bättre matvanor med mer grönt på tallriken kan påverkar många människors hälsa på ett positivt sätt.

Illustration av rökande man

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn
Illustration högt kolesterol

Blodfetter – kolesterol och triglycerider

Kolesterol är nödvändigt för kroppens alla celler men samtidigt ett ämne med en stor varningsstämpel. Risken att få högt kolesterol är framför allt förknippad med levnadsvanor.

Lär dig mer om kolesterol och triglycerider
Illustration högt blodtryck

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Lär dig mer om högt blodtryck
Illustration stress

Stress

Forskning har tydligt visat att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd, varav många kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom.

Så påverkas kroppen av stress
Pizza med örter

Vi tänker på hälsan – Gör du?

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Få inspiration av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Om levnadsvanor