Kolesterolet är nödvändigt för kroppens alla celler men samtidigt ett ämne med en stor varningsstämpel. Det fastnar i blodkärlens väggar och leder till våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

Frågor och svar om kolesterol

Påverkas kolesterolet av vilken typ av fett jag äter? Hur påverkas kolesterolet av rökning? Här får du svar på vanliga frågor om kolesterol.

Vanliga frågor om kolesterol

Vanliga riskfaktorer

Risken att drabbas av sjukdom i hjärta eller lunga ökar avsevärt hos dem som använder tobak, stressar mycket, har högt blodtryck och högt kolesterolvärde.

Lär dig mer om riskfaktorer