Vi behöver blodfetter. Blodfetterna transporterar och ger energi till kroppens alla celler via blodcirkulationen. De är med andra ord helt nödvändiga för att våra kroppar ska fungera. Men om det råder obalans mellan fetterna i blodet inleds en åderförfettningsprocess, som i sin tur kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Frågor och svar om kolesterol

Påverkas kolesterolet av vilken typ av fett jag äter? Hur påverkas kolesterolet av rökning? Här får du svar på vanliga frågor om kolesterol.

Vanliga frågor om kolesterol
Hälsotallrik illustration

Lär dig mer om kolesterol med kunskapskollen

Hur mycket vet du om kolesterol och hur det påverkar din hälsa? Hur gör man för att hålla kolesterolvärdena på en bra nivå – så att kroppen får vad den behöver, men så att inget överskott stannar kvar i blodkärlen?

Testa din kunskaper
Ett omkullvält saltkar på ett bord

Riskfaktorer

Risken att drabbas av sjukdom i hjärta eller lunga ökar avsevärt hos dem som använder tobak, stressar mycket, har högt blodtryck och högt kolesterolvärde.

Lär dig mer om riskfaktorer