Testa dina kunskaper om kolesterol

Vad är ett balanserat kolesterol? Hur kan kolesterolet leda till hjärt- och kärlsjukdomar och vad kan du göra själv för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar?

Testa dina kunskaper om kolesterol i kunskapskollen. Du får de rätta svaren och under vägens gång lär du dig mer om kolesterolet.

Gå med i våra facebook-grupper

Välkommen till Hjärt-lungfondens Facebook-grupper där vi diskuterar allt inom hjärt- och lungsjukdomar. Här kan drabbade och anhöriga dela med sig av sina historier, dela information kring sina upplevelser och ge varandra råd och stöd.

Till våra facebook-grupper

Högt kolesterol

Kolesterol är nödvändigt för kroppens alla celler men samtidigt ett ämne med en stor varningsstämpel. Risken att få högt kolesterol är framför allt förknippad med levnadsvanor.

Lär dig mer om kolesterol