Stress - symtom och riskfaktorer

Stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Långvarig negativ stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om stress.

Läs mer här