Fler drabbas av hjärtinfarkt under storhelger som midsommarafton

Forskaren Anneli Olsson. Midsommarstång på en äng.

Anneli Olsson, doktorand vid Lunds universitet och försteförfattare till den aktuella publikationen.

Publicerad: 2023-06-20 | Uppdaterad: 2023-06-20

Det är vanligt att personer som drabbas av hjärtinfarkt har upplevt ökad stress under dygnet som föregick infarkten, det visar ny forskning baserad på Swedeheart, ett register som Hjärt-Lungfonden finansierar. Sambandet gäller framför allt kvinnor.

– Den här forskningen visar att framför allt kvinnor kan drabbas allvarligt av stress. Nu behöver vi forska vidare för att kunna förebygga stress i samband med storhelger och allmänt i samhället för att minska riskerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Tidigare studier visar att fler drabbas av hjärtinfarkt på midsommarafton och julafton och att psykosociala och känslomässiga faktorer kan öka risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Tidigare studier visar att fler drabbas av hjärtinfarkt på midsommarafton och julafton och att psykosociala och känslomässiga faktorer kan öka risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna i den aktuella studien kunde konstatera att självupplevd stress är vanligt dygnet innan hjärtinfarkt och att känslomässiga så kallade triggers var mer uttalade hos kvinnor än hos män.

– Vår forskning visar att hälften av alla kvinnor och 30 procent av alla män uppgav en ökad stress dygnet innan de insjuknade. Framför allt kvinnor uppgav dessutom en ökad oro. Depression och sömnsvårigheter var också vanligt förekommande hos kvinnorna, säger Anneli Olsson, doktorand vid Lunds universitet och försteförfattare till den aktuella publikationen.

Hjärtinfarktpatienterna i studien är hämtade från kvalitetsregistret Swedeheart och hade insjuknat både under storhelger och vardagar. Studiedeltagare fick besvara en enkät med frågor om aktiviteter, känslolivet och om vad man ätit och druckit under dygnet före infarkten.

Självupplevd stress vanligt innan hjärtinfarkt, framför allt bland kvinnor

Bland aktiviteterna var det i högre grad kvinnorna som svarade att de lagat mat och städat mer än vanligt. De hade dessutom i högre grad haft sömnproblem dygnet före infarkten. Män hade i högre grad än kvinnor ägnat sig åt utomhusaktiviteter under dygnet före infarkten. Däremot sågs inga könsskillnader vad gäller intag av alkohol, sötsaker eller fet mat.

Flera studier indikerar att stress är en vanligare riskfaktor till hjärtinfarkt än vad man tidigare trott. Tidigare forskning har visat att stresshormoner i håret var förhöjda hos personer som drabbats av hjärtinfarkt vilket indikerar att de haft förhöjda stressnivåer månaden innan de insjuknade.

– Vi kommer att fortsätta titta på olika så kallade triggers till hjärtinfarkt och i kommande arbete titta på vad som händer i hjärtat under storhelger som midsommarafton och julafton då vi sedan tidigare vet att det är en riskfylld tid för våra hjärtpatienter, säger Anneli Olsson.

Ikon med gubbe som håller ett hjärta.

Så kan du hantera stress

Störd nattsömn är det första oroande tecknet på en stressreaktion. Den som lider av stress har ofta svårt att få en lång och oavbruten djupsömn.

Sömnforskarnas tips för bättre sömn är:

 • Sovrummet ska vara tyst, svalt och mörkt.

 • Undvik nikotin, alkohol och koffein.

 • Motion och mental aktivitet gör att behovet av sömn ökar och att man sover bättre, men undvik motion precis före sänggåendet.

 • Lär dig en avslappningsteknik eller andningsövning för att varva ner. Dämpa belysningen, undvik höga ljud och gör bara långsamma aktiviteter.

 • Sov på tider som passar din kroppsklocka. Stig upp och lägg dig vid ungefär samma tid.

 • Ta inte med arbetet eller oroande tankar till sängen eller sovrummet.

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Stress kan leda till

 • Högt blodtryck: Stress påverkar hjärta och kärl på flera sätt. Stresshormoner och stressnervimpulserna gör att blodkärlen drar ihop sig och orsakar högt blodtryck.

 • Övervikt och fetma: Ofta leder stress till försämrade levnadsvanor med ohälsosam mat och alltför lite eller ingen motion.

 • Förhöjda blodfettsnivåer: Långvarig stress kan ge förhöjda blodfettsnivåer vilket också ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

 • Sömnproblem: Stress kan också orsaka sömnproblem. Det kan vara svårigheter att somna, att man vaknar många gånger och är vaken under natten eller vaknar mycket tidigt och därmed inte får en sammanhängande djupsömn.

 • Utmattning: Den som är stressad under en lång tid kan drabbas av det som ofta kallas utbrändhet eller utmattningssyndrom.

 • Depression: Depression kan orsakas av att ständigt vara utsatt för negativ stress. Den som drabbas av sådan depression har onormala värden av stresshormonen kortisol och adrenalin.

Att ta kontakt med vården kan för många vara ett nödvändigt första steg. Ju tidigare det sker, desto fortare kan det gå att hitta möjliga vägar för att må bättre.

Studiens titel: Sex differences in potential triggers of myocardial infarction

Försteförfattare: Anneli Olsson

Tidskrift och publicering: European Heart Journal, 16 februari 2023