Vad är stress?

Kvinna som ser stressad ut, visar obalans mellan krav och möjligheter

Begreppet stress är märkligt på många sätt. Det används av oss alla, så gott som dagligen, trots att det inte finns någon vedertagen definition av vad det innebär. Man talar om positiv och negativ stress, om inre och yttre stress och om att stress kan vara olika för olika individer.

I detta avsnitt begränsar vi oss till det som kallas negativ stress och som vanligen definieras som obalans mellan krav och möjligheter. Vilka medicinska risker medför negativ stress?

Start1 / 17