Interheart-studien satte stressen på kartan

Interheart-studien satte stressen på kartan

Interheart var den första stora studien som konstaterade starkt samband mellan stress och hjärtinfarkt. Studien jämförde 15 152 män och kvinnor som hade drabbats av en första hjärtinfarkt med 14 820 män och kvinnor som inte hade haft någon hjärtinfarkt. Man fann att psykosociala faktorer, dvs. stress, var en av de tre starkaste faktorerna för risken att drabbas av hjärtinfarkt.

Start2 / 17