De 3 starkaste riskfaktorerna enligt Interheart

De tre starkaste riskfaktorerna enligt Interheart

Interheart-studien fann nio faktorer kopplade till risken att drabbas av hjärtinfarkt. De tre starkaste riskfaktorerna var höga blodfetter, rökning och psykosociala faktorer.
Bland de psykosociala faktorerna noterades stress i arbetslivet och i hemmet, ekonomisk stress och depression. Övriga riskfaktorer var högt blodtryck, bukfetma, övervikt och diabetes.

Studien fann också att bra matvanor och regelbunden fysisk aktivitet var friskfaktorer som motverkade risken för hjärtinfarkt.

Källa:
Yusuf S et al. Lancet. 2004;364(9438):937–52.
Rosengren A et al. Lancet. 2004;364(9438):953–62.

Start3 / 17