Stress och hjärt-kärlsjukdom

Ulla Stenson drabbades av en särskild typ av hjärtinfarkt som är vanligare hos kvinnor än hos män – hjärtinfarkt med rena kärl. Efter en stressig situation fick hon svåra bröstsmärtor.

Kvinna i brun jacka på en kullerstensgata

Ulla berättar att hon var hemma när hon plötsligt fick mycket svår bröstsmärta.

Släktforskning är ett av Ulla Stensons många intressen. Det berättar hon när vi är på väg mot en av hennes favoritrestauranger i Norrtälje.

Det är så spännande att gå tillbaka i släktträdet. Bland annat har jag upptäckt att vi har en anfader som hade problem med sitt hjärta

– Det är så spännande att gå tillbaka i släktträdet. Bland annat har jag upptäckt att vi har en anfader som hade problem med sitt hjärta, och den genen har tydligen gått i arv till många av mina nära och även till mig.

Ulla Stenson berättar att hon för ungefär tio år sedan fick veta att hon hade högt blodtryck och höga kolesterolvärden, även om det inte syns utanpå. Hon tänker då på de typiska riskfaktorerna man brukar höra talas om. Precis som många andra i hennes släkt är hon naturligt slank, ändå har både hon och flera andra drabbats av olika hjärt- och kärlproblem. Ulla tycker dessutom om att röra på sig och äter gärna fisk, skaldjur och grönt – en period var hon till och med vegetarian.

– Jag har naturligtvis varit medveten om mitt höga blodtryck och blodfetterna och aktivt försökt hålla detta i schack med läkemedel, kost och den holistiska livssyn jag har, det vill säga att göra det som är bra för mig och därigenom få en bra balans i livet.

Svår bröstsmärta

Men en dag i mars 2018 tippade balansen över. Ulla var då 68 år och arbetade som administratör, ett yrke hon trivdes med.

Minoca – Hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar

 • Arbetsdiagnosen under tiden patienten utreds heter minoca

 • Minoca är en engelsk medicinsk förkortning av Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries

 • Ungefär 8 % av alla hjärtinfarkter är av minoca-typ

 • En stor andel av dessa patienter har takutsobu

 • Takutsobu (brustet hjärta) orsakas sannolikt av stress

 • Förloppet vid brustet hjärta är att hjärtats vänsterkammare ändrar form och pumpar därför blodet mindre effektivt

 • Underliggande diagnoser som inledningsvis ger upphov till minoca-diagnosen kan till exempel vara takutsobo eller hjärtmuskelinflammation

– Det uppstod en situation som var mycket påfrestande känslomässigt och som nästan sög musten ur mig. Jag tror att den stressen var en av anledningarna till att jag drabbades av en hjärtinfarkt.

Ulla berättar att hon var hemma när hon plötsligt fick mycket svår bröstsmärta.

– Det gjorde så obeskrivligt ont att jag knappt kunde andas. Jag hade ingen tanke på att det kunde vara hjärtat, men bröstsmärtan blev så akut att min man ringde efter en ambulans och jag åkte in till Danderyds sjukhus.

Hjärtinfarkt trots rena kärl

På akuten i Danderyds sjukhus undersöktes Ulla och hon minns att läkarna såg allvarliga ut när de sade att hon troligtvis hade drabbats av en hjärtinfarkt. Under ett dygn låg hon under ständig bevakning, sedan flyttades hon över till en vårdavdelning. Hon genomgick flera undersökningar, bland annat kranskärlsröntgen. Undersökningarna visade inte några förändringar. Allt var normalt.

Den typiska patienten

 • Minoca är vanligare bland kvinnor än män

 • Drabbade är ofta yngre, icke-rökare och är i lägre grad drabbade av diabetes än de med hjärtinfarkt orsakad av kranskärlssjukdom

 • Även högt blodtryck finns med i sjukdomsbilden

 • Patienter med minoca upplever lägre livskvalitet än de med infarkt orsakad av kranskärlssjukdom

– Det jag fick höra lät fullständigt omöjligt. Mina kärl var rena och fina, det fanns inga tecken på åderförfettning och inga tilltäppta kärl någonstans. De kunde inte riktigt förklara varför jag fick min hjärtinfarkt, sade bara att det ändå händer i vissa fall.

– I dag mår jag bra. Jag har inte ont och är inte rädd utan mest förvånad. Delvis beror det kanske på beskedet att mina kärl ser fina ut.

Stressen en möjlig faktor

Men varför just Ulla drabbades av hjärtinfarkt och varför främst kvinnor kan drabbas av den här formen av hjärtinfarkt har hon inte fått riktig klarhet i.

Jag hoppas att forskarna är så pass kloka att de inte bara fokuserar på att ta fram läkemedel, utan att de ser på hela människan och den problematik som kan ligga bakom – stress exempelvis

– Jag hoppas att forskarna är så pass kloka att de inte bara fokuserar på att ta fram läkemedel, utan att de ser på hela människan och den problematik som kan ligga bakom – stress exempelvis. Jag är övertygad om att väldigt många bitar måste ligga på plats för att man ska få tillbaka balansen, först då kan man bli frisk och må bra.

Pågående forskning om minoca – Hjärtinfarkt i rena kärl

 • Randomiserad studie där man undersöker om kognitiv beteendeterapi kan minska stress och oro hos de drabbade

 • Sminc 2-studien där 148 patienter med minoca i Sverige har deltagit. Resultaten tyder på att en tidig magnetresonansundersökning (MRI) leder till bättre möjligheter att ställa den underliggande diagnosen.

Hjärt-Lungfondens givare är med och finansierar professor Per Tornvalls båda forskningsprojekt ovan.

Illustration kvinnors hjärtfel

Kvinnors hjärtfel

Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke. Men sjukdomsbilderna kan se olika ut mellan kvinnor och män.

Lär dig mer om kvinnors hjärtfel