Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, kärlkramp och stroke. Vissa hjärtsjukdomar är till och med vanligare bland kvinnor, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.

Skrift om hjärtinfarkt

I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv.

Ladda ner skrift om hjärtinfarkt (PDF)