Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, kärlkramp och stroke. Vissa hjärtsjukdomar är till och med vanligare bland kvinnor, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.

Skrift om hjärtinfarkt

Skrift om hjärtinfarkt

En skrift om vad som händer under och efter infarkt.

Ladda ner skriften [PDF]