Kvinnor drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som män, om än cirka tio år senare i livet.