Kvinnors hjärtfel - symtom och riskfaktorer

Kvinnor drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som män, om än cirka tio år senare i livet.

Hjärt-LungPodden - avsnitt 1 STROKE

I avsnittet berättar Maja, gravid i sjätte månaden, om när hon helt oväntat får en stroke. Hur vanligt är det att unga drabbas? Stroke orsakas av en propp eller ett brustet kärl i hjärnan. En av landets främsta forskare inom området ger sin bild av stroke.

Lyssna på avsnittet