Kvinnors hjärtfel - symtom och riskfaktorer

Kvinnor drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som män, om än cirka tio år senare i livet.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om hjärtinfarkt.

Läs mer här