Risker med tobak, rökning, snus

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl.

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen