Vape – det här borde du veta

Kvinna ser fundersam ut. Människa röker e-ciggarett.

Publicerad: 2023-06-16 | Uppdaterad: 2023-06-16

Elektroniska cigaretter går ofta under namn som vape, vejp eller vaporizers. Namnen kan möjligen få dem att framstå som mindre skadliga, men nikotinets skadliga och beroendeframkallande egenskaper påverkar både kropp och hälsa negativt.

E-cigaretter, eller vapes, är batteridrivna och har en behållare med ”e-vätska” som består av nikotin, propylenglykol, glycerol samt smakämnen som banan, äpple och cola. Vätskan hettas upp och omvandlas till ånga som man drar ner i lungorna.

Vapes orsakar luftvägsbesvär hos över 30 procent av användarna och hos mer än hälften av dem som använder både vanliga cigaretter och e-cigaretter. Pågående svensk forskning visar att e-cigaretter orsakar luftvägsobstruktion, inflammation, förhöjd puls, högre blodtryck och styvare blodkärl, d.v.s. samma hälsoproblem som vanliga cigaretter. Cellfunktionen försämras och risken för DNA-skador ökar.

Vape förs ofta fram som en metod för rökavvänjning. Men en sammanställning av flera studier i The Lancet 2016 visade att e-cigarettanvändning hos rökare inte leder till fler rökstopp. Studier från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, visar att e-cigaretter bland ungdomar snarare fungerar som en inkörsport till cigarettrökning.

Användningen ökar lavinartat 

Användningen av e-cigaretter breder ut sig över världen och det är framför allt unga som använder dessa nya nikotinprodukter. Så även i Sverige, där användningen bland unga mångdubblats, enligt en färsk rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Bara från 2021 till 2022 ökade andelen som använt e-cigaretter från 4 procent till 14 procent i åldersgruppen 17–29 år.

Vad säger forskningen om nikotin?

  • Forskning visar att nikotin inte bara är starkt beroendeframkallande, utan även kan orsaka kvarstående förändringar i hjärnans nervceller och påverka områden i hjärnan som styr beteende och känslor. Nikotin ökar dessutom hjärnans mottaglighet för alkohol och andra droger, vilket kan leda till att personer som använder nikotin blir mer benägna att också använda fler hälsoskadliga substanser.

  • Forskning har även visat att nikotinbruk är förknippat med försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och kan öka risken för psykisk ohälsa.

  • Utöver nikotinets negativa effekter på hjärnan visar forskning att nikotin kan ge ökad kärlstyvhet, vilket är förknippat med ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Det är alltså inte endast traditionella cigaretter som är skadliga för hjärta och kärl.

  • Samma forskning visar även att personer som använder nikotin löper ökad risk att dö till följd av en hjärtinfarkt, då nikotin verkar försämra effekten av läkemedlet nitroglycerin som vanligtvis används för att vidga kärlen vid en akut hjärtinfarkt.

  • Många studier visar att nikotin också ökar risken för typ 2-diabetes och flertalet komplikationer vid en graviditet, såsom fosterskador. Det innebär alltså stora hälsovinster att avstå från alla produkter som innehåller nikotin – oavsett förpackning, marknadsföring eller smak.

Stöd forskningen med en gåva

Tillsammans gör vi det möjligt för forskarna att skapa nya genombrott som räddar liv och minskar lidandet.

Välj belopp

Källor

Folkhälsomyndigheten – Nikotinprodukter och hälsorisker

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobaks-och-nikotinprodukters-skadeverkningar/nikotinprodukter-och-halsorisker/


CAN:s nationella skolundersökning 2022

https://www.can.se/publikationer/cans-nationella-skolundersokning-2022/


SBU – Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

https://www.sbu.se/312?lang=sv


Smoking, e-cigarettes and the effect on respiratory symptoms among a population sample of youth: Retrospective cohort study

Chaiton M, Pienkowski M, Musani I, Bondy SJ, Cohen JE, Dubray J, Eissenberg T, Kaufman P, Stanbrook M, Schwartz R. Smoking, e-cigarettes and the effect on respiratory symptoms among a population sample of youth: Retrospective cohort study. Tob Induc Dis. 2023 Jan 21;21:08. doi: 10.18332/tid/156839. PMID: 36721859; PMCID: PMC9865633.


E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis

Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med. 2016 Feb;4(2):116-28. doi: 10.1016/S2213-2600(15)00521-4. Epub 2016 Jan 14. PMID: 26776875; PMCID: PMC4752870