Vitt snus – farligare än det påstås

Ung tjej ser fundersam ut. Snusdosa.

Publicerad: 2023-06-16 | Uppdaterad: 2023-08-31

Det vita snuset marknadsförs ofta som ”tobaksfritt”. Men det är en sanning med modifikation. Faktum är att vitt snus innehåller höga doser av nikotin, som i sin tur framställs av just tobak.

Vitt snus är ett slags smaksatt snus som enligt reklamen ska vara ”tobaksfritt” samt "godare och fräschare". Det är dock omdiskuterat om det verkligen går att kalla snuset tobaksfritt eftersom det innehåller nervgiftet nikotin, en beroendeframkallande substans som utvinns ur tobaksplantan.

Vuxnas okunskap gör det enklare för ungdomar att testa det vita snuset utan att någon vuxen i närheten reagerar. Detta kan leda till ett livslångt nikotinberoende för många ungdomar.

Leder ofta till skadligt blandbruk 

Tobaksindustrin hävdar att nikotin kan användas på ett relativt säkert sätt och vill gärna framställa snus samt nya nikotinprodukter som bättre alternativ till cigaretter. Men om man jämför med cigaretter kan i princip alla konsumtionsvaror klassas som mindre farliga. Det betyder inte att de är ofarliga.

Utan vetenskapliga belägg påstår tobaksindustrin ofta att ”snus räddar liv” genom att erbjuda rökare ett mindre skadligt alternativ till cigaretter. Oberoende studier visar däremot att försök till rökstopp med hjälp av andra nikotinprodukter (bortsett från nikotinplåster och dylikt, som klassas som läkemedel) ofta förstärker beroendet och leder till ett skadligt blandbruk.

Vitt snus vanligare bland flickor 

Tvärtemot vad som gäller för traditionellt snus är vitt snus vanligare bland flickor. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) nationella skolundersökning 2021 ställdes för första gången frågor om vitt snus. I årskurs nio uppgav 19 % av flickorna och 17 % av pojkarna att de någon gång provat vitt snus. I gymnasiet var motsvarande siffror 37 % av flickorna och 31 % av pojkarna. De flesta uppgav att de varken hade rökt, snusat traditionellt snus eller använt e-cigaretter innan de provade vitt snus.

Vad säger forskningen om nikotin?

  • Forskning visar att nikotin inte bara är starkt beroendeframkallande, utan även kan orsaka kvarstående förändringar i hjärnans nervceller och påverka områden i hjärnan som styr beteende och känslor. Nikotin ökar dessutom hjärnans mottaglighet för alkohol och andra droger, vilket kan leda till att personer som använder nikotin blir mer benägna att också använda fler hälsoskadliga substanser.

  • Forskning har även visat att nikotinbruk är förknippat med försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och kan öka risken för psykisk ohälsa.

  • Utöver nikotinets negativa effekter på hjärnan visar forskning att nikotin kan ge ökad kärlstyvhet, vilket är förknippat med ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Det är alltså inte endast traditionella cigaretter som är skadliga för hjärta och kärl.

  • Samma forskning visar även att personer som använder nikotin löper ökad risk att dö till följd av en hjärtinfarkt, då nikotin verkar försämra effekten av läkemedlet nitroglycerin som vanligtvis används för att vidga kärlen vid en akut hjärtinfarkt.

  • Många studier visar att nikotin också ökar risken för typ 2-diabetes och flertalet komplikationer vid en graviditet, såsom fosterskador. Det innebär alltså stora hälsovinster att avstå från alla produkter som innehåller nikotin – oavsett förpackning, marknadsföring eller smak.

Stöd forskningen med en gåva

Tillsammans gör vi det möjligt för forskarna att skapa nya genombrott som räddar liv och minskar lidandet.

Välj belopp

Källor

Folkhälsomyndigheten – Nikotinprodukter och hälsorisker

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobaks-och-nikotinprodukters-skadeverkningar/nikotinprodukter-och-halsorisker/


SBU – Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

https://www.sbu.se/312?lang=sv


CAN:s nationella skolundersökning 2022

https://www.can.se/publikationer/cans-nationella-skolundersokning-2022/


Snus use and mortality: associations, potential mechanisms, and socioeconomic aspects

https://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4151&language=sv&pid=diva2%3A1708504