Livsavgörande läkemedel har sämre effekt på snusare

Läkemedel som används vid akut hjärtinfarkt har visat sig ha sämre effekt på snusare, enligt en studie från Danderyds sjukhus.

Händer som håller i en snusdosa

Forskare vid Danderyds sjukhus har upptäckt att det nitroglycerin som används för att vidga kärlen vid en akut hjärtinfarkt har sämre effekt hos snusare än hos personer som inte använder snus. Det kan förklara varför de som snusar och får en hjärtinfarkt löper större risk att avlida än personer som inte använder någon form av tobak.

Fynden om nitroglycerinets sämre effekt hos snusare ingår i en avhandling som i augusti lades fram vid Karolinska Institutet. En annan del av samma avhandling visar att e-cigaretter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Bland annat har forskarna sett att inhalation av e-cigaretter som innehåller nikotin ger en akut förhöjd kärlstyvhet, som blir kronisk. Förhöjd kärlstyvhet ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Illustration av rökande man

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn