Din hälsa är beroende av god nattsömn och här får du lite grundläggande sömnkunskaper. Med dem kan du tillgodogöra dig en mängd tips som du kan ha nytta av, vare sig du har större sömnproblem eller bara önskar bli mer fokuserad. Alla behöver bra skärpa i vardagen.

Frågor och svar om sömn

Tipsen som kan skapa bättre sömn

Hjärnan har ett system som styr din uppmärksamhet och vakenhet. I brist på bra svensk översättning kallas det ”arousal-systemet”. Det aktiveras av känslor, intryck, ljus och stress. En förutsättning för att du ska kunna sova är att arousal-systemet stängs av.

Professorns livsstilsverktyg

Anders Rosengren, leg. läkare och professor i molekylär biologi, leder forskningssatsningen Livsstilsverktyget – ett verktyg för förändringen där du kan se din hälsa i ett större sammanhang. Årets Preventionsanslag gick till Anders Rosengrens forskning.

Mer om Livsstilsverktyget

Lyssna professor Mai-Lis Hellénius om forskningen kring stress och sömn.

Sundkurs och Karolinska institutet

Sömnapné berör allt fler

Eftersom övervikt och fetma är de vanligaste riskfaktorerna för sömnapné i västvärlden, ökar sjukdomen i takt med att befolkningen blir allt mer överviktig, säger professor Eva Lindberg.

Läs intervjun med professorn

Texterna i artikeln är från Livsstilsverktyget: en digital forskningssatsning om prevention från Göteborgs Universitet, som Hjärt-Lungfonden är med och finansierar sedan år 2022. Läs mer och anmäl dig till studien på: Livsstilsverktyget.se