Hur vi gör och vilka vi vill påverka

Vi bidrar med information, påtalar brister och ställer krav.

Varför

Samhället behöver göra mer för att ge både barn och vuxna i hela Sverige goda och rättvisa förutsättningar till ett hälsosamt liv. I Sverige finns en växande samsyn kring vad som behövs för att nå dit.

Illustration från Preventionsrapporten 2024, leva hälsosamt

Hur vi bidrar till förändring

  • Vi bevakar politiska processer och för en bred och aktiv dialog med beslutsfattare och tjänstemän.

  • Vi finansierar forskning för att hitta lösningar. 

  • Vi tar också fram rapporter, beslutsunderlag, undersökningar, remissvar och arrangerar seminarier samtidigt som vi även driver debatt och kampanjer i press och sociala medier, för att både öka kunskapen och uppmärksamma utmaningar såväl som lösningar.

Vi tror på samarbete

Vi är övertygade om att samarbete och diskussion är en viktig utgångspunkt för att hitta dit. 

Illustration från Preventionsrapporten 2024, matvanor

Vi informerar, påtalar brister och ställer krav

Genom att rikta ljuset mot utmaningar och insatser som behövs vill vi vara en kraft för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Följ vårt påverkansarbete