Att leva som anhörig eller närstående

Berättelser ur livet och forskningsnyheter om att vara anhörig eller närstående till någon som drabbats av hjärt-, kärl eller lungsjukdom.

Tillsammans i nöd och lust

När Anders Brodin vaknade ur koman efter en hjärnblödning kände han hustrun Sannas hand på sin. Hon lutade sig mot honom och sade: Vi ska klara detta tillsammans.

Läs intervjun med Sanna

Kämpigt för makar till strokepatienter

Omgivningens stöd för den som är strokedrabbad är viktig. Men närstående behöver också support för att orka i den nya livssituationen visar en ny studie.

Läs mer om studien

För närstående och anhöriga

När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du, och ofta dyker det upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp

Om att vara anhörig

Att vara anhörig eller närstående

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla