Mer läsning om att vara anhörig eller närstående

Att leva som anhörig eller närstående

Kämpigt för makar till strokepatienter

Omgivningens stöd för den som är strokedrabbad är viktig. Men närstående behöver också support för att orka i den nya livssituationen visar en ny studie.

Läs mer om studien

Tillsammans i nöd och lust

När Anders Brodin vaknade ur koman efter en hjärnblödning kände han hustrun Sannas hand på sin. Hon lutade sig mot honom och sade: Vi ska klara detta tillsammans.

Läs intervjun med Sanna

Att vara anhörig eller närstående